• Slide Basic 01

2.I/6 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Základní poznatky o autismu v praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Co potřebuje umět a znát adaptační koordinátor ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě s mutismem v běžné mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě s poruchami autistického spektra v MŠ - II.

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě s poruchami autistického spektra v MŠ - III.

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice na ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inkluze v mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Komunikace s rodiči nadaného žáka

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Krizové situace při společném vzdělávání v MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Levák a jeho svět

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Práce s heterogenní třídou v MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole (8 vyučovacích hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 274
Nabídka

Systematický úvod do problematiky nadání pro MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Výchova a vzdělávání dětí s autismem

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ (8 vyučovacích hodin)

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Systematický úvod do problematiky nadání pro MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inkluze v mateřské škole

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Zlatá pravidla komunikace s dětmi: Aby slova nezraňovala!

 • Číslo akreditace: MSMT-21679/2021-4-724
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka