• Slide Basic 01

2.I/6 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost

Geometrie v předškolním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. st. ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Tvořivá geometrie v předškolním vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. st. ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-7136/2021-6-310
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

 • Číslo akreditace: MSMT-13775/2021-4-538
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka