• Slide Basic 01

2.I/6 a) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost

Jak na čtení s předškoláky? Čtení a předčtenářská gramotnost v MŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

  • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
  • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání

  • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
  • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Poptávka