• Slide Basic 01

Publikace
Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodická příručka obsahuje ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince do prostředí české základní školy. Pro plnou funkčnost odkazů si prosím soubor PDF uložte na disk.
Ing. Jana Trhlíková
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Studie přináší soubory dat o žácích se SVP ve školním roce 2019/20, a to jak za střední školy, tak i VOŠ. Doplňuje statistické přehledy o vzdělanostní a oborové struktuře žáků a o jejím vývoji ve středním a vyšším odborném vzdělávání.
Ing. Jiří Vojtěch, Mgr. Kristýna Zahradníčková, Mgr. Hana Novotná
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace shrnuje informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělání a mapuje její vývoj na základě srovnání výsledků za předchozí roky.
Michal Černý
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace nabízi přehled nástrojů, jež mohou učitelé, lektoři i studenti využít k tomu, aby si webinář vyzkoušeli. Část řešení je bezplatná, což zvyšuje možnosti většího zapojení webinařů do vzděláváni. Kniha se zabývá jak praktickou didaktikou webinářů, tak i teorií.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Brožura představuje modelovou verzi formátu zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR na úrovni A1. Jedná se o úplné znění zkoušky včetně několika organizačně obsahových informací, které mají cizincům a jejich učitelům pomoci se v základech se zkouškou seznámit.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace informuje o vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků SŠ a VOŠ až do úrovně skupin oborů vzdělání, uvedena je i aktuální vzdělanostní struktura v regionálním pohledu za kraje. Její součástí jsou i analýzy míry nezaměstnanosti absolventů škol v daném roce.
DOMINO
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodiky a výukové objekty z oblasti digitálních technologií, s nimiž pedagogové po ověření jejich přínosu ve výuce soutěžili v přehlídce DOMINO v uplynulých devíti letech. Jsou zpřístupněny na základě licence Creative Commons, lze je tedy pro potřeby výuky volně využívat.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Cílem metodiky je nastínit možné přístupy k realizaci řešení komplexních úloh formou žákovských projektů, na konkrétních příkladech ukázat jejich realizaci na SOŠ a podělit se o zkušenosti s jejich realizací.