• Slide Basic 01

Publikace
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Brožura představuje modelovou verzi formátu zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR na úrovni A1. Jedná se o úplné znění zkoušky včetně několika organizačně obsahových informací, které mají cizincům a jejich učitelům pomoci se v základech se zkouškou seznámit.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace informuje o vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků SŠ a VOŠ až do úrovně skupin oborů vzdělání, uvedena je i aktuální vzdělanostní struktura v regionálním pohledu za kraje. Její součástí jsou i analýzy míry nezaměstnanosti absolventů škol v daném roce.
DOMINO
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodiky a výukové objekty z oblasti digitálních technologií, s nimiž pedagogové po ověření jejich přínosu ve výuce soutěžili v přehlídce DOMINO v uplynulých devíti letech. Jsou zpřístupněny na základě licence Creative Commons, lze je tedy pro potřeby výuky volně využívat.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Cílem metodiky je nastínit možné přístupy k realizaci řešení komplexních úloh formou žákovských projektů, na konkrétních příkladech ukázat jejich realizaci na SOŠ a podělit se o zkušenosti s jejich realizací.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Modul Úlohy CUN se zabývá řešením komplexních a nerutinních problémů. Příručka není jen průvodcem k uvedenému modulu, ale je určena všem, kteří mají zájem zařadit do výuky matematiky úlohy CUN, a pomůže jim v přípravě a realizaci řešení.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodická příručka se pokouší na ukázkových příkladech ukázat, jak řešit příklady z matematiky se žáky učebních oborů kategorie E. Je součástí materiálů, které vznikly v projektu Modernizace odborného vzdělávání k podpoře výuky matematiky na středních odborných školách. Souč ...
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodická příručka se pokouší na ukázkových příkladech ukázat, jak řešit příklady z matematiky se žáky učebních oborů kategorie E. Je součástí materiálů, které vznikly v projektu Modernizace odborného vzdělávání k podpoře výuky matematiky na středních odborných školách.
Romi Grey
Inspirativní příběh autorky spolu s poetickými ilustracemi hudebníka a výtvarníka Ondřeje Smeykala vybízí k hledání dobra a krásy. Vyzdvihuje snahu „dělat ze světa soucitnější místo" a ukazuje hodnotu svobody a přátelství.