• zprávy z činnosti platformy,
  • zprávy z celostátních konferencí,
  • rozpracované návrhy metod, jak je možné postupně do systému formálního vzdělávání přenášet výsledky dětí a žáků získané v neformálním vzdělávání,
  • soubor materiálů v digitální podobě, které vznikly v rámci činnosti center kolegiální podpory,
  • soubor podkladů a materiálů v digitální podobě, které byly vytvořeny a použity pro informační aktivity v neformálním vzdělávání.