Barva: Červená

Mezi projekty ESIF, které v současné době řeší NIDV, patří od 1. září 2018 také individuální projekt Propojování formální a neformálního vzdělávání včetně zájmového (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008160), zkrácený název FNV. Cílem projektu, který potrvá až do 31. 8. 2021, je podpořit spolupráci mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání při rozvíjení klíčových kompetencí žáků a plánování a realizaci vzdělávacích aktivit. 

Všeobecné informace

Komunikace s veřejností