Pravidla pro přihlašování a stornování účasti

Pravidla pro přihlašování a stornování účasti

Přihlášení na vzdělávací programy

Písemné přihlášení
Formuláře přihlášky naleznete v publikaci Programová nabídka nebo si je můžete uložit do vašeho počítače z následujících odkazů:

Přihláška na jeden vzdělávací program

Přihláška na více vzdělávacích programů

Vyplněnou přihlášku zašlete poštou minimálně 10 pracovních dnů před začátkem programu (datum razítka pošty) nebo faxem 7 pracovních dnů před začátkem programu na adresu pořádajícího krajského pracoviště.

On-line přihlášení
Na webových stránkách www.nidv.cz provedete výběr vzdělávacího programu.
Tímto způsobem se lze přihlásit nejpozději 7 pracovních dnů před datem zahájení programu.
Oba typy přihlášení a termíny uzávěrek (není-li stanoveno jinak) považujeme za závazné.
Uvedené osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi, datum a místo narození jsou nezbytně nutné údaje pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Národní institut pro další vzdělávaní má registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů..

Platba

Platba fakturou
Faktura bude vystavena po absolvováni vzdělávacího programu na udanou kontaktní adresu.

Platba v hotovosti
Účastník ji hradí přímo na místě před zahájením vzdělávacího programu, po úhradě mu je vystaven doklad o zaplacení.

Odhlášení ze vzdělávacího programu

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést faxem nebo e-mailem do 5 pracovních dnů před konáním jednorázového programu, do 15 pracovních dnů před konáním periodicky se opakujícího programu; klasickou poštou pak 8 pracovních dnů před zahájením jednorázového a 18 pracovních dnů před zahájením periodicky se opakujícího programu na adresu pořádajícího krajského pracoviště.
V případě odhlášení ve lhůtě kratší je účtován na úhradu vzniklých nákladů stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu.
Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

Storno poplatek

V případě neomluvené neúčasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu.