Podpora nadání

Podpora nadání

Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů NIDV k tématu nadání
Pokud máte o některý z nabízených programů zájem, žádejte u Vašeho krajského koordinátora podpory nadání

Systém podpory nadání je v kompetenci Talentcentra NIDV, které je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané. NIDV nabízí školám, pedagogům, třídním kolektivům i jednotlivým žákům řadu aktivit podporujících rozvoj jejich nadání. V každém kraji ČR působí koordinátor podpory nadání a vzdělávání pedagogů NIDV, který školám poskytuje informační a metodickou podporu včetně nabídky vzdělávání a rovněž spolupracuje s dalšími subjekty na krajské úrovni: pedagogicko-psychologickými poradnami, krajskými úřady, ČŠI atd. Veškeré informace pro žáky, pedagogy a rodiče k Systému podpory nadání naleznete na webu www.talentovani.cz.

Jedním z dlouhodobě úspěšných projektů Talentcentra je Talnet – soubor aktivit, z nichž většina probíhá on-line. Tyto T-kurzy prohlubují znalosti v oborech, jako je fyzika, biologie, chemie, matematika nebo programování. Jejich účastníci se mohou zapojit i  do dalších aktivit – T-exkurzí, soustředění či prázdninových badatelských T-expedic.

Talentcentrum organizuje patnáct soutěží zaměřených na jazyky, historii, literární a výtvarnou tvořivost, programování, matematiku a přírodní vědy. Soutěžím předcházejí přípravné aktivity – semináře, letní školy a odborná soustředění. Pro účastníky, kteří prokáží hluboký zájem o daný obor, jsou připravené navazující soutěžní a nesoutěžní aktivity v České republice i v zahraničí.