• Slide Basic 01

Výroční zprávy

Výroční zprávy NIDV poskytují ucelený přehled o činnosti NIDV za jednotlivé kalendářní roky.  Formou fakt, statistik a hodnocení zachycují vývoj organizace v jednotlivých letech, její hospodaření, vzdělávací a metodickou činnost a ostatní aktivity v celém rozsahu včetně výhledu do dalších období. Jsou zdrojem cenných informací i z pohledu historického vývoje profesní podpory pedagogických pracovníků v České republice.