• Slide Basic 01

Vizuální identita NIDV

Vizuální identita NIDV

Grafický manuál vizuální identity (designmanuál) a logomanuál Národního institutu (dále NIDV) poskytuje všem zaměstnancům této organizace přesný a podrobný popis jednotlivých složek firemní identity a definuje způsoby, jak tyto složky používat.

CO JE TO VIZUÁLNÍ ČI FIREMNÍ IDENTITA, FIREMNÍ IMAGE (CORPORATE IDENTITY)
Vizuální identita je pojem pro všechny vizuální grafické prvky a činnosti, které mají na prvnípohled odlišit danou firmu či organizaci od konkurence a ostatních institucí vůbeca jednoznačně ji identifikovat. Jedná o vytvoření jednotícího grafické stylu a prvku, který budejednotně identifikovat NIDV ve všech výstupech a vizuálních prezentacích, ať už v podobě tištěné či v elektronické (od vizitky, až po design firemního webu). Součástí celkové identity organizace, tedy nejen vizuální, je také jeho Komunikační strategie.

PROČ NIDV POTŘEBUJEJEDNOTNÝ VIZUÁL?
Potřeba vytvořit a využívat jednotný vizuál NIDV vyplývá jak z charakteristikya jasně definovaných cílů a úkolů této organizace, tak z jeho aktuálního postavení ve společnosti, kdy svým působením již přesahuje rezort školství. V kontextu se svým posláním i vizí dalšího směřování se stává NIDV stále více nejen partnerem v profesním rozvoji pedagogickýchpracovníků škol a školských zařízení, ale také státní správy a samosprávy, ostatních ministerstev, kulturních institucí a institutů, neziskových organizací, zahraničních institucí.

Vizuální identita NIDV se týká těchto produktů: 
Firemní tiskoviny a dokumenty (formuláře dopisních papírů, obálky, šablony tiskové zprávy, vizitky, nálepky, potisk služebních vozidel, osvědčení, diplomy a účastnické listy, pozvánky)
Tiskoviny a tiskový design (letáky, plakáty, výroční zpráva, publikace, publikace v rámci ediční činnosti, časopisy atd.)
Propagační předměty
Elektronické dokumenty (šablona e-mailové zprávy, šablony firemních prezentací)
Webdesign a internetové aplikace (3D vizualizace, další online produkty atd.)

JAKÉ BY MĚLO BÝT GRAFICKÉ A VIZUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ NIDV?
Pro potřeby grafického ztvárnění NIDV je tedy nutné vymezit základní charakteristické rysy této organizace, za které lze pokládat:
- jasně danou identitu
- jednoznačně definované směřování
- korektnost a spolehlivost („Rovný přístup, kvalita a dostupnost ve vzdělávání“)
- rostoucí renomé
- otevřené šance do budoucnosti

V grafickém vizuálu proto upřednostňujeme:
- čisté a přímé linie
- jednoduchost
- decentní střízlivost

Povinný grafický prvek
Opakuje se jako jednotný příznak všech firemních dokumentů a výstupů. Základní prvek grafiky NIDV je pravidelný cíp či geometrický trojúhelníkovitý útvar v různých velikostních či odstínových variantách a motivech provedení, který je umístěn na různých pozicích plochy (levý či pravý horní okraj nebo jeho střed – viz ukázky). Barevnost základního grafického prvku vychází z firemní oranžové, cíp či trojúhelník může být podbarven přesahujícím obrazem umístěním v centru plochy jako vodotisk či jinak modifikován.

Variabilní grafické a obrazové motivy vyjadřující symboly vzdělávání:
1. Tradiční obraz školy nebo třídy (lavice, tabule, učitel/učitelka, žáci, učebnice jak o atributy vzdělávání)
2.  Obraz typického architektonického prostředí dle lokalizace konkrétního pracoviště NIDV, např. pro centrální pracoviště NIDV je typický obraz Jindřišské věže, budova NIDVna Senovážném náměstí z roku 1888, kostel sv. Jindřicha. Různé kompozice či kolážetěchto staveb zdůrazňují genia loci a jedinečnosti prostředí a ukotvení NIDVv architektonicky typickém koloritu Prahy, který zdůrazňuje jeho centrální acelostátní význam. Tento motiv je vhodný především pro prezentaci NIDV v celostátnímkontextu nebo pro celostátní a mezinárodní aktivity. Obdobné architektonické motivy lzepoužít pro každé konkrétní krajské pracoviště NIDV.
3. Stínové obrazy či motivy postav/lidí kráčejících odněkud někam (město, ulice, život) jako symbol celoživotní cesty profesního růstu či kariéry (žáka, studenty, absolventa,pedagogického pracovníka…). Vzdělávání je hlavně o lidech a jejich rozvoji, o jejichperspektivách a šancích (osobních, profesních, společenských).

Tyto variabilní grafické prvky a doplňky jsou fakultativní, tedy nepovinné resp. volně obměnitelné, dá se s nimi dle potřeby a zaměření tiskoviny nebo akce NIDV, která má být propagována, ale i cílové skupiny libovolně dále pracovat a motivy rozvíjet. Barevnost variabilních obrazových motivůJe možné využívat jak černo-bílé obrázky a fotografie, tak barevné, a to v ostrém provedení nebo rozostřené či v podobě „vodotisku“.

 

 

Vizuální identita NIDV

Filozofie a základní principy
Základní principy a filozofie vizuální identity Národního institutu pro další vzdělávání jsou shrnuty v Grafickém manuálu vizuální identity (designman ...

Stáhnout

  • NIDVLogomanuál a designmanuál NIDV2017.pdf