• Slide Basic 01

Výukové objekty vytvořené pro soutěžní přehlídku DOMINO: FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA

Výukové objekty vytvořené pro soutěžní přehlídku DOMINO: FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA

SDÍLEJTE ZKUŠENOSTI, INSPIRUJTE SE! VYUŽIJTE NAŠI NABÍDKU DIGITÁLNÍCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ VYTVOŘENÝCH UČITELKAMI A UČITELI PRO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU DOMINO

FRANCOUZŠTINA

Akcenty a rozlučník ve francouzštině- https://domino.nidv.cz/objekt/757

ostré znaménko, tupé znaménko, lomené znaménko, rozlučník

Časování francouzských sloves - https://domino.nidv.cz/objekt/719

francouzština, časování, slovesa

 Les nombres (de 1 à 10) - https://domino.nidv.cz/objekt/401

Výukový materiál slouží k seznámení žáků s francouzskými čísly od "1" do "10" a k následnému procvičení získaných znalostí formou písničky, hádanky, různých cvičení a her. K ověření získaných znalostí je určen kvíz (RESPONSE).

 Passé composé s použitím slovesa etre - https://domino.nidv.cz/objekt/81

Poznat další pomocné sloveso, které se používá v passé composé, pochopit jeho užití a tvoření.

Passé composé s použitím slovesa avoir - https://domino.nidv.cz/objekt/80

Poznat první minulý čas ve francouzštině, odlišit ho od imperfekta, naučit se ho tvořit a používat v textu.

Člen dělivý - https://domino.nidv.cz/objekt/78

Poznat člen dělivý (article partitif) a jeho specifika ve francouzštině a naučit se jeho použití jak z hlediska tvoření, tak užití.

Přivlastňovací zájmena nesamostatná - https://domino.nidv.cz/objekt/77

Poznat přivlastňovací zájmena nesamostatná, jejich zádrhely a naučit se je používat.

Pravidelná slovesa - https://domino.nidv.cz/objekt/76

Poznat tři třídy pravidelných sloves a naučit se jejich časování

 

RUŠTINA

Ruská abeceda - https://domino.nidv.cz/objekt/503

Výukový materiál je zaměřen na ruskou abecedu. Prezentace je koncipována pro výklad i procvičení učiva. Jednotlivé prezentační části doplňuje zvukový záznam ruských slov, poskytující učiteli i žákovi zpětnou vazbu o zvládnutí učiva. Uplatní se jak při běžné a skupinové výuce, tak při individuální práci s žákem. Může být žákem využita při domácí přípravě.

Procvičování slovíček - https://domino.nidv.cz/objekt/510

Procvičení a zapamatování slovíček z ruského jazyka.

 Časování sloves – https://domino.nidv.cz/objekt/511

Procvičování a zopakování časování sloves.