• Slide Basic 01

Veselá nálada prázdnin dopřeje duši uvolnění

Veselá nálada prázdnin dopřeje duši uvolnění

Vážení a milí pedagogičtí pracovníci,

už filozof Seneca vyzdvihoval klady přestávky v pracovním shonu takto: „Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“

Nezbývá než souhlasit. Další školní rok utekl jako voda a před Vámi všemi je opět krásné období prázdninového odpočinku. Chtěla bych Vám společně s ostatními pracovníky NIDV poděkovat za Vaši trpělivost, úsilí a energii, s níž přistupujete ke své zodpovědné a velmi významné práci. Jste bezpochyby důležitou součástí životů dnešních žáků i nezbytným předpokladem budoucí prosperity našeho státu. Vážíme si Vašich pracovních výsledků a děkujeme Vám za příjemnou a inspirativní spolupráci.

Národní institut pro další vzdělávání pro Vás v termínu 18. až 24. 8. 2019 připravil v Nesměři u Velkého Meziříčí již 27. ročník netradičního prázdninového vzdělávacího programu Prázdniny trochu jinak, který je zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností prostřednictvím dramatických aktivit a různých forem arteterapie ve spojení s pobytem v přírodě. Věříme, že někteří z Vás naší nabídky využijí.

Těšíme se na další setkávání s Vámi!

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová