• Slide Basic 01

S NIDV za zkušenostmi a poznáním do Holandska

S NIDV za zkušenostmi a poznáním do Holandska

Rovněž letos pokračuje Národní institut pro další vzdělávání v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání v pořádání série studijních cest do zahraničí. Hlavním tématem právě probíhající studijní cesty GRV pedagogů a ředitelů základních a středních škol do Amsterdamu je inkluze dětí cizinců do výuky. V termínu 9. ─ 15. 6. 2019 navštíví česká skupina několik vybraných škol a neziskových organizací pracujících s dětmi a jejich rodiči.

Holandsko má s tématem inkluze díky své koloniální minulosti a dlouhodobě vysokému podílu cizinců v populaci obrovské zkušenosti. Věříme, že zde získáme řadu praktických příkladů inspirativní praxe, které následně zveřejníme na stránkách NIDV.

Jiří Tillner