• Slide Basic 01

Příprava pedagogů k zajištění společné části maturitní zkoušky

Příprava pedagogů k zajištění společné části maturitní zkoušky

I v letošním roce 2019/2020 jsme ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zahájili přípravu pedagogů na funkce určené k zajištění společné části maturitní zkoušky (MZ). Odborná příprava bude ve školním roce 2019/2020 zahajována e-learningovou částí pro jednotlivé funkce postupně od října 2019. Přesné termíny jednotlivých kurzů budou zveřejňovány na webových stránkách NIDV https://www.nidv.cz/ciskom. Všechny kurzy budou ukončeny do 31. března 2020.

Přesné termíny zahájení a ukončení jednotlivých kurzů včetně nejzazších termínů nominací najdete pod tímto článkem v přiloženém souboru.

Vzhledem k tomu, že odborná příprava má pevně vymezený harmonogram tak, aby se mohli všichni nominovaní pedagogové vyškolit včas před zahájením MZ 2020, případně absolvovat i potřebnou nástavbovou odbornou přípravu pro HOD ÚZ PUP MZ navazující na úspěšně absolvovanou přípravu HOD ÚZ, nelze bohužel její trvání libovolně prodlužovat. Informujte proto své pedagogy, aby se přihlásili na kurzy HOD ÚZ, které budou zahájeny už v podzimních termínech, včas. V případě pozdějšího přihlášení na kurzy nemůžeme garantovat, že budou zájemci do kurzu zařazeni, ať už z důvodu omezené kapacity kurzu, nebo z důvodu uzávěrky odborné přípravy.

Harmonogram CISKOM 2019-2020.pdf Stáhnout