• Slide Basic 01

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III

Jitka Bušková

V zasedacím sále C 081 MŠMT (Karmelitská 529/7, Praha 1) se dne 10. října 2019 v době od 9.00 do 16.00 hodin uskuteční v pořadí již třetí setkání k problematice dětí/žáků cizinců. Pozornost bude věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a příslušné legislativě, dále se podrobněji dotkneme oblasti dotačního systému a rozvojových projektů a programů.

Obsahem konference budou rovněž možnosti poskytování podpory formou podpůrných opatření jedincům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, rozvíjení komunikačních kompetencí této cílové skupiny, podpora adekvátních strategií učení a výukových metod. Zmíněny budou také podpůrné metodické a učební materiály i příklady dobré a inspirativní praxe v Česku.

Konference je určena široké pedagogické veřejnosti a v současné době je její kapacita již naplněna.

program DŽC.pdf Stáhnout
Konference DŽC plakát.pdf Stáhnout
Konference DŽC DL-pozvánka.pdf Stáhnout