• Slide Basic 01

Podzim s NIDV

Podzim s NIDV

Přejeme příjemné vykročení do nového školního roku a hned na jeho začátku bychom rádi upozornili na akce, které NIDV chystá na podzim. Zde je malá ochutnávka:

Významné akce a mezinárodní konference NIDV

10. 10. 2019, Praha – konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, zkušenosti s využíváním podpůrných opatření v této oblasti, příklady dobré praxe

17.–19. 10. 2019, Uherský Brod seminář Dny globálního rozvojového vzdělávání, nejrůznější zážitkové vzdělávací aktivity, workshopy, možnost návštěvy místních škol a dalších institucí

18.–19. 11. 2019, Seč 8. mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, inovativní metody a formy při využívání digitálních technologií ve výuce

28. 11. 2019, Praha – 8. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, ve spolupráci s MŠMT, MZV, Evropskou komisí a zahraničními kulturními instituty, oficiální akce států Visegrádské čtyřky

28. 11. 2019, Praha – Kulatý stůl Podpora ZUŠ, naplňování koncepce vzdělávací oblasti umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ

3.4. 12. 2019, Praha – 5. mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků: Začínající učitel, ve spolupráci s MŠMT, projektem SYPO, ENTEPE a dalšími partnery