• Slide Basic 01

O znalosti francouzštiny i vysněných metách

O znalosti francouzštiny i vysněných metách

Dne 14. května 2019 se ve Francouzském institutu v Praze 1 sešli nadaní žáci základních a středních škol, kteří se věnují studiu francouzštiny a kteří prošli úspěšně sítem školních a krajských kol Soutěže ve francouzském jazyce pořádané každoročně Národním institutem pro další vzdělávání.

Ústředního kola jednotlivých čtyř kategorií se zúčastnili ti nejlepší. V písemné části soutěže se hodnotila správnost odpovědí z obsahového a gramatického hlediska. V konverzační části se soutěžilo v porozumění slyšenému textu pomocí otázek, řešily se řečové situace, posuzovala se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování. V době, kdy porota finalizovala konečné pořadí soutěžících, mohli žáci a jejich pedagogický doprovod navštívit francouzskou filmovou projekci v kinosále institutu.

Jak při slavnostním předávání cen uvedl ředitel Francouzského institutu a rada pro kulturu a spolupráci Luc Lévy, náležely diplomy a respekt za dosažení stávající úrovně jazykových znalostí bezpochyby všem. Ve svém projevu k soutěžícím dále mj. vyzdvihl potřebu studia cizích jazyků jako jednoho z předpokladů k stále lepšímu vzájemnému porozumění mezi jednotlivci i mezi národy.

Náměstkyně NIDV Irena Hošková na slova pana ředitele navázala výzvou ke studentům, v níž uvedla: „Jste skvělí, smekám před Vámi, ale zároveň Vám položím otázku: Je pro Vás důležitá znalost jazyka jako taková, znamená již to pro Vás určitý cíl? Případně vnímáte tuto znalost jako prostředek k dosažení dalších vytčených met? Hledáte nějaký přesah, jehož pomocí francouzštiny můžete dosáhnout?“

Francouzský institut předal všem čtyřem držitelům prvních míst dvoutýdenní pobyt ve Francii v jazykové škole CAVILAM ve Vichy v měsíci srpnu, přičemž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hradí vítězům letenky.

Výsledkovou listinu naleznete na:

http://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-francouzskem

 

Jitka Bušková