• Slide Basic 01

O nás

Poslání

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace MŠMT. Je zařazen do rejstříku škol a školských zařízení a jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků poskytuje služby školám, školským zařízením i dalším institucím v oblasti školství a vzdělávání. Činnost NIDV vychází ze zřizovací listiny a strategických dokumentů vlády a MŠ...