• Slide Basic 01

Nejpočetněji zastoupená jazyková soutěž vrcholí

Nejpočetněji zastoupená jazyková soutěž vrcholí

V rámci dotačního programu Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně jazykové soutěže pro žáky základních a středních škol. Garantem těchto soutěží je již tradičně Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Letošní ústřední kolo pro jednotlivé kategorie Soutěže v jazyce anglickém se koná v budově NIDV v Praze, Senovážné náměstí 25, v termínech: 6. 5., 23. 5. a 28. 5. 2019.

Anglický jazyk je často vnímán jako nezbytný předpoklad úspěchu v dnešním světě. Není tedy divu, že počet účastníků soutěžního klání v angličtině je stabilně velmi vysoký. V posledních letech se školních kol účastní pravidelně více než 25 000 žáků základních a středních škol. Předmětem hodnocení je schopnost soutěžících použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít jej jako prostředku ke sdílení informací.

Celostátní kolo soutěže pro 70 nejlepších (5 kategorií) a vyhlášení výsledků proběhne ve výše uvedených termínech prostorách centrálního pracoviště NIDV.

Další informace a výsledkové listiny budou postupně zveřejňovány na webu:

http://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem

Jitka Bušková