• Slide Basic 01

Nejlepší češtináři budou soutěžit v Želivi

Nejlepší češtináři budou soutěžit v Želivi

Ve dnech 19. – 25. 6. 2019 se v rekreačním zařízení Kocanda Želiv uskuteční ústřední kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky ZŠ a SŠ. Letos se jedná již o 45. ročník předmětové soutěže z českého jazyka, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěž se skládá z jazykové a slohové části a je rozčleněna do dvou kategorií:

 I.  kategorie pro 8. ─ 9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

 II. kategorie pro 1. ─ 4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Na odborném zajištění soutěže se podílejí vybraní jazykoví odborníci, experti z vysokých škol a dalších specializovaných pracovišť, kteří vytvářejí další zázemí pro odbornou obec češtinářů i širší kulturní veřejnost.

Zjistit úroveň vlastních vyjadřovacích schopností a jazykových dovedností budou mít rovněž žáci z českých škol v zahraničí. Své zástupce do soutěže vysílá francouzské gymnázium Lycée Carnot v Dijonu, dále Česká škola Kubík ve Frankfurtu nad Mohanem a České školy bez hranic Paříž, Sofie a Rhein-Main. Účast v ústředním kole je pro vybrané žáky odměnou za snahu a motivací k dalšímu studiu.

Velkým přínosem setkání žáků z Čech a ze zahraničí je bezesporu propagování, šíření a udržení českého jazyka a kultury i za hranicemi ČR. Soutěž je rovněž příležitostí ke sdílení životních a studijních zkušeností a k setkání mladých lidí stejného oborového zaměření.

Jitka Bušková