• Slide Basic 01

Mladí programátoři poměří síly na FIMce

Mladí programátoři poměří síly na FIMce

Letošní 33. ročník Soutěže v programování se koná ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) ve dnech 21. až 23. 6. 2019. Jedná se o jednu z patnácti soutěží, které garantuje NIDV a které organizačně zajišťuje jeho oddělení Talentcentrum. Cílem soutěže je prohloubit znalosti v programování a v používání softwaru u žáků základních a středních škol, zvýšit zájem o výpočetní techniku a technické obory.

Soutěžní klání probíhají v krajském a ústředním kole v následujících kategoriích:

  • Programování mládež – je určena pro žáky středních škol,
  • Programování žáci – účastní se jí žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
  • Programování mikrořadičů – soutěží jak žáci základních škol, tak i žáci středních škol,
  • Programování webu – je určena pro žáky SŠ, ale mohou v ní soutěžit i žáci mladší.

Záštitu nad soutěží převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., a děkan Fakulty informatiky a managementu prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

Soutěžící jsou do ústředního kola vybíráni na základě svých výsledků v krajských kolech, letošního ročníku se zúčastní 112 žáků základních a středních škol z celé České republiky.

Soutěž je sponzorována firmou CADWare, která věnovala ceny do kategorie Programování mikrořadičů, a nakladatelstvím a vydavatelstvím IDG. 

Úlohy pro krajské a ústřední kolo zpracovává ústřední porota a jednotlivé kategorie jsou hodnoceny samostatně. Soutěžící mají za úkol naprogramovat zadanou úlohu v časovém limitu v některém z programovacích jazyků. Záleží na soutěžícím, jaký programovací jazyk si vybere.

Více o soutěži na webu http://talentovani.cz/aktualni-rocnik-sp.