• Slide Basic 01

Konference k vícejazyčnosti se těšila velkému zájmu

Konference k vícejazyčnosti se těšila velkému zájmu

Lukáš Pfauser

V pořadí už osmou mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti na školách uspořádal 28. listopadu Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Goethe-Institutem, Zastoupením Evropské komise v ČR (EK) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Akci, která se jako vždy těšila velkému zájmu pedagogických pracovníků, zastřešilo letos téma s názvem „Jeden jazyk nestačí“, k němuž hovořila řada tuzemských a zahraničních odborníků.

Na úvod konference konané v Evropském domě, sídle Zastoupení EK v České republice, promluvil náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl. Ten poděkoval všem organizacím za vytvoření prostoru přednášky o stále aktuálním a důležitém tématu a shrnul aktivity ministerstva na poli jazykového vzdělávání.  

Za NIDV si vzala následně slovo Alena Faberová, tajemnice NIDV, která se spolupráci klíčových českých organizací a vůbec celému tématu vícejazyčnosti dlouhodobě věnuje. „Jazykové vzdělávání patří k nejvýznamnějším průřezovým oblastem přispívajícím k rozvoji důležitých kompetencí každého člověka a jeho morálních hodnot,“ podotkla Alena Faberová a dodala, že v současném mnohojazyčném světě se člověk bez znalosti více jazyků jednoduše neobejde.

Úvodní část dopoledního bloku patřila sérii třech prezentací. První z nich se ujala Sarah Breslin, která od roku 2013 působí jako ředitelka Evropského střediska pro moderní jazyky (ECML). Odbornice shrnula aktivity této instituce a připomněla vznik Rady Evropy (ECML je její institucí) a její úlohu při rozvíjení kulturně rozmanitého prostředí, pro nějž jsou jazyky, resp. jejich vzájemné vztahy a vícejazyčnost živnou půdou.

Pozornost zhruba osmdesáti účastníků z řad pedagogů a pedagožek upoutala i Marta Kmeť. Ředitelka pedagogického centra pro polské národnostní školství hovořila o vícejazyčnosti v prostředí polských škol v České republice. Kromě kulturně-jazykových souvislostí pak připomněla význam osvojování  cizích jazyků od útlého věku dítěte.

Závěr prvního dopoledního bloku patřil klíčovým konceptům pro implementaci vyučování více jazyků naráz (přístupy představila Jana Bírová z Filozofické fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě) a tématu umělé inteligence a využívání moderních technologií při výuce cizích jazyků v cizojazyčném vzdělávání, které prezentovala Silvia Pokrivčáková z Pedagogické fakulty Trnavské univerzity.

V dopolední části konference se konal nejprve kulatý stůl k výuce jazyků tzv. metodou CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka), jehož se zúčastnili zástupci států Visegrádské čtyřky (V4). Významným hostem a zahraničním odborníkem konference byla Marion Grein z Univerzity Johannese Guttenberga v Mainzu, která se dlouhodobě věnuje výzkumům v oblasti neuropsychologie a jejich využití při osvojování cizích jazyků.

Konference NIDV k vícejazyčnosti pokračovala odpoledními workshopy konanými jak v Evropském domě, tak v Goethe-Institutu a NIDV. Nejdůležitější část celé akce byla přenášena živě prostřednictvím internetu. Záznam akce si můžete pustit zde.