• Slide Basic 01

Jak zapojit cizí jazyky do vyučování odborných předmětů

Jak zapojit cizí jazyky do vyučování odborných předmětů

Jitka Bušková

Dne 29. 11. 2019 se v době od 9.30 do 14.30 hodin uskuteční v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, Praha 1, seminář k podpoře aplikace metody CLIL v anglickém jazyce. Setkání a vytvořené materiály jsou součástí mezinárodního projektu pro propojení výuky anglického jazyka a přírodovědných předmětů v základních a středních školách, na kterém dlouhodobě participuje Národní ústav pro vzdělávání

Na semináři budou představeny možnosti využití metody CLIL pro druhý stupeň základního vzdělávání s přesahy do prvního stupně (vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – hravou formou, různými experimenty apod.) i možnosti uplatnění CLIL v chemii na středních školách.

Přihlašujte se nejdéle do 27. listopadu 2019

Přihlášku najdete zde

Program CLIL.docx Stáhnout