• Slide Basic 01

Jak a proč na GRV II

Jak a proč na GRV II

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá ve dnech 28.29. 5. 2019 dvoudenní seminář věnovaný globálnímu rozvojovému vzdělávání. Místem konání jsou Hořické gymnázium v Hořicích a ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohrad. Seminář je určen všem pedagogům, kteří chtějí rozvinout své dovednosti nahlížet na globální problémy z různých perspektiv.

NIDV podporuje získávání kompetencí důležitých pro život, jako je zpracování informací, kritické myšlení, kreativní přístup, komunikace a spolupráce s ostatními. Škola zahrnutím globálních témat oživí svůj vzdělávací program, otevře příležitosti ke spolupráci s kolegy uvnitř školy i z jiných škol, prostor pro partnerství mezi školami, školou a místní komunitou, školou a dalšími partnery.

Přihlásit se lze prostřednictvím odkazu:

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/4089-jak-a-proc-na-grv-ii?search=GRV&filter_finished=0&program_code

Seminář je pro účastníky zdarma včetně ubytování a stravování (nelze proplatit cestu, dopravu si účastníci hradí sami). Ubytování je zajištěno v hotelu Královský Dvůr v Hořicích.

Hlavními tématy semináře jsou:

Chudoba – lektor Mgr. Jaroslav Jirásko, MBA

Loutka jako nástroj komunikace a sebevyjádření – Mgr. Zuzana Vízková, Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

Populace v čase – RNDr. Helena Trkalová, Hořické gymnázium, Hořice

Žákovský parlament – ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Humanitární právo – doc. Dr. Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže

Pravěk nás učí – PhDr. Kamila Remišová, Ph.D., Mgr. Veronika Puhačová, Ph.D.

 

Podrobný program semináře najdete zde: Program Jak a proč na GRV II

Anotace ukázkových hodin zde: Anotace Dvoudenní seminář

 

Jitka Bušková