• Slide Basic 01

Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2019 byly předány

Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2019 byly předány

Jitka Bušková

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR dne 11. 12. 2019 sešli nadaní studenti z celé České republiky, ale i jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí a další hosté. Ceny byly letos předány 11 vítězům a vybraným laureátům českých studentských předmětových olympiád (8) a tvůrčích soutěží (3 ocenění za práce SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Spolu s nimi byli oceněni i jejich pedagogové a konzultanti (11). V rámci slavnostního setkání byly navíc předány i ceny Českého svazu vědeckotechnických společností pro 5 vybraných pedagogů, kteří podporovali úspěšné řešitele v soutěži SOČ.

Ceny tradičně předali představitelé NFJH spolu s vedením Talentcentra NIDV a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Setkání se zúčastnili také stálí podporovatelé NFJH, k nimž již několik let patří společnosti Metrohm CZ, s.r.o. a Data Apex, s.r.o.

Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV Irena Hošková poděkovala ve svém příspěvku všem velkorysým sponzorům a obětavým mentorům, kteří provázejí mladé talentované studenty na cestě za jejich úspěchy ve vědecké práci. Uvedla „Je tady spousta těch, kteří dokáží předat to, co sami umí a dovedou. Bez mentorů a podporovatelů žádný mladý vědec nevyroste. Vážím si vás všech, kteří pomáháte přeměnit motivaci v záměr a záměr v čin.“

Ocenění studenti vedle finanční odměny obdrželi diplom, pamětní medaili Jaroslava Heyrovského, drobné věcné ceny a knihy z Nakladatelství Academia, kterými pravidelně přispívá Knihovna AV ČR. Protože rok 2019 je rokem 60. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii J. Heyrovskému, nesla se atmosféra letošního předávání cen v duchu tohoto výročí. V krátké prezentaci o Jaroslavu Heyrovském, kterou přednesla Květa Stejskalová, byly představeny některé milníky na jeho cestě, jež vedla k získání Nobelovy ceny. Závěrem představili autoři 3 oceněných prací SOČ formou krátké prezentace své výsledky.

Více o oceněných studentech a jejich úspěších:

Matematická olympiáda kategorie A

Jméno Josef Minařík

Škola Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Další ocenění Cenou NF JH oceněn již v r. 2018.

Další ocenění: letos vítěz MO-P, FO; na mezinárodní Fyzikální olympiádě získal bronzovou medaili; na mezinárodní Matematické olympiádě získal bronzovou medaili.

Učitel Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. ─  Pedagog, který je oceňován opakovaně.

 

Matematická olympiáda kategorie programování

Jméno Jiří Kalvoda

Škola Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Učitel Mgr. David Klaška, FI MUNI Brno - Jako student byl za své matematické úspěchy v minulosti oceněn 3x Cenou NF JH: v letech 2008, 2009 a 2010.

 

Fyzikální olympiáda

Jméno Michal Jireš

Škola Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou

Další ocenění Na mezinárodní Fyzikální olympiádě získal bronzovou medaili

Učitel Mgr. Pavla Šmídová

 

Chemická olympiáda kategorie A

Jméno Filip Svěrák

Škola Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Další ocenění Na mezinárodní Chemické olympiádě získal stříbrnou medaili

Učitel Mgr. Veronika Kyasová

 

Chemická olympiáda - kategorie E

Jméno Jakub Košík

Škola Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Učitel Mgr. Radek Matuška ─ Pedagog, který je oceňován opakovaně.

 

Biologická olympiáda

Jméno Jiří Janoušek

Škola Gymnázium Praha 4, Budějovická

Další ocenění Vítěz ústředního kola i jeho praktické části; Cenou NFJH oceněn i v roce 2018

Učitel RNDr. Daniela Borůvková

 

Středoškolská odborná činnost

Obor 02 – Fyzika

Jméno Vojtěch Dienstbier

Název práce Určení vlastností nové proměnné hvězdy typu Delta Scuti

Škola Slovanské gymnázium Olomouc

Další ocenění Oceněn v soutěži České hlavičky 2019 cenou UNIVERSUMUčitel Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav

 

Obor 07 – Zemědělství

Jméno Veronika Babyrádová

Škola Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Název práce Studium chemické podstaty fyzikální dormance semen hrachu setého

Další ocenění Účast v soutěži Swiss Talent Forum; oceněna Cenou ČSVTS za rok 2019

Učitel Mgr. Monika Čechová, PřF Univerzity Palackého Olomouc

 

 Obor 11-Stavebnictví

Jméno Kateřina Dvořáková

Škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4

Název práce Hydrofilní kompozity a architektura

Další ocenění Oceněna Cenou ČSVTS za rok 2019

Učitel Ing. Jindřich Vorel, Ph.D. ─ Pedagog, který je oceňován opakovaně.

 

Dějepisná olympiáda

Jméno Marie Fornousová

Škola Gymnázium Sušice

Učitel Mgr. Libuše Potužáková

 

Olympiáda v českém jazyce

Jméno Aurélie Puzrlová

Škola Arcibiskupské gymnázium Praha 2

Učitel Mgr. Marie Roháčková