• Slide Basic 01

9. ročník soutěže DOMINO zahájen

9. ročník soutěže DOMINO zahájen

Dne 25. 6. 2019 se v Konferenčním centru NIDV v Praze 1 uskutečnilo v souvislosti s vyhlášením 9. ročníku Soutěžní přehlídky DOMINO setkání s organizacemi, jež s Národním institutem pro další vzdělávání spolupracují na realizaci soutěže.

Úvodní slovo pronesla ředitelka NIDV Helena Plitzová, která srdečně přivítala partnery a sponzory soutěže a připomněla, že NIDV realizuje na poli digitálních technologií velmi mnoho aktivit. Kromě tradiční konference v Seči a kvalifikačních studií pro ICT koordinátory kupříkladu zahájily v letošním školním roce svoji činnost také metodické kabinety informatiky a postupně se tvoří síť krajských ICT metodiků. Kromě úkolů stanovených Strategií digitálního vzdělávání plní v současnosti NIDV rovněž závazky vyplývající ze Strategie digitální gramotnosti.

Samotné setkání k soutěži DOMINO se neslo v duchu hledání nových cest k zatraktivnění a větší propagaci soutěže. Hledaly se možnosti zlepšení v oblasti organizace soutěže, zmiňovaly se nejnovější trendy v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Mezi dalšími zazněla z úst vedoucí oddělení vzdělávání a podpory PaedDr. Evy Vincejové, Ph.D., i důležitá informace, že v prázdninovém období proběhne převod stávajícího webu soutěže na platformu, kterou NIDV užívá jako prioritní. Práce na transferu by měla být dokončena k 1. září 2019, od kdy rovněž bude zahájeno přihlašování objektů do letošního ročníku a učitelům umožněno vkládání příspěvků do databáze soutěžních objektů.

Společně se sponzory soutěže a poskytovateli hodnotných cen pro vítěze se těšíme na nové soutěžní objekty 9. ročníku a přejeme jejich autorům hodně invence při jejich vytváření!