Také v letošním roce měli žáci středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří se učí španělsky, možnost otestovat své komunikační dovednosti a zúčastnit se soutěže v jazyce španělském. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jejím cílem je rozvíjet u žáků zájem o studium tohoto jazyka, posilovat motivaci ke studiu a zvýšit úroveň jejich komunikačních dovedností. Garancí soutěže je pověřeno Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), které organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Institutem Cervates v Praze. Právě tam proběhlo 26. dubna 2019 slavnostní vyhlášení výsledků finále této soutěže.

Setkání moderovala předsedkyně celostátní poroty soutěže Ivana Freitagová, která přivítala soutěžící, doprovázející učitele či rodiče i významné hosty. Byli to zejména velvyslanec Španělska Angel Lossada, velvyslankyně Mexika Leonora Rueda, peruánský velvyslanecký rada Oscar Paredes Loza a ředitelka Institutu Cervantes Luisa Fernanda Garrido Ramos. Náměstkyně NIDV Irena Hošková v úvodním proslovu poděkovala paní Anitě Pavlíčkové, která stála u zrodu soutěže ve španělštině, devětadvacet let byla její organizátorkou a věnovala její přípravě obrovské úsilí. „Byl to cíl mého života,” odpověděla Anita Pavlíčková slovy Evity Peronové ze své rodné Argentiny.

Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií podle délky studia španělštiny (kategorie I, II) a případné bilingvnosti (kategorie III). Porota hodnotila schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít španělštiny jako prostředku ke sdílení informací. Důraz byl kladen na bohatost slovní zásoby, pohotovost a vtipnost vyjádření. Významnými kritérii byla i výslovnost, gramatická správnost a schopnost porozumět položeným otázkám.

Všichni soutěžící obdrželi za účast ve finále diplom. Žáci, kteří se umístili na medailových pozicích, převzali navíc knižní cenu a vítězové z každé kategorie získali poukaz na knihu od Velvyslanectví Španělska v Praze. Za sponzorské dary patří dík nakladatelství Draco.

Vítězům i všem účastníkům ústředního kola gratulujeme a do dalšího studia přejeme hodně motivace, která se jistě vyplatí!

Hana Kalinová