Dne 10. dubna 2019 se uskutečnil již dvacátý ročník tradičního veletrhu neziskových organizací NGO Market. Akce proběhla v reprezentativních prostorách Fóra Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Jubilejní veletrh byl doprovázen celodenním programem pro zástupce neziskovek i veřejnosti. V jeho rámci se návštěvníci mohli blíže seznámit také s hlavními aktivitami NIDV.

Odborní pracovníci NIDV diskutovali se zájemci nejen o možnostech dalšího vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání, ale rovněž o případné spolupráci a podmínkách lektorování na akcích pořádaných NIDV. Návštěvníci projevovali velký zájem také o témata Děti/žáci cizinci a Inkluze ve vzdělávání. Širší publikum zaujal i stánek NIDV, v němž byly volně k dispozici materiály týkající se projektů NIDV, tedy Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), Podpory společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV).

Pozvání k stánku NIDV přijal senátor Ing. Zbyněk Linhart, který dlouhodobě podporuje zájmové a neformální vzdělávání a naše aktivity v Senátu PČR.

V neposlední řadě přinesl NGO Market 2019 NIDV  možnost navázat nová partnerství a obohatit se o další vědomosti pojící se s prací neziskových organizací, aktivních kupř. v oblasti vzdělávání, dobrovolnictví, v oblasti lidských práv či v environmentální problematice.

Jitka Bušková