Odborná pracovnice NIDV, ústřední metodička dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast základních a středních uměleckých škol a předsedkyně Krajské umělecké rady PhDr. Ilona Juhásová převzala v úterý 9. dubna Cenu hejtmanky Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství. Toto ocenění si jistě právem zaslouží – několik desetiletí učila na ZUŠ, působila jako ředitelka ZUŠ a je autorkou a tvůrkyní systému vzdělávání a podpory učitelů a učitelek ZUŠ (Podpora ZUŠ) v NIDV.

Karlovarský kraj již tradičně ocenil pedagogy a další pracovníky škol a školských zařízení z regionu při příležitosti Dne učitelů. Ceny a pamětní listy předala oceněným hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová a krajský radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč.

„Chceme vám poděkovat za vaši zodpovědnou a vysoce záslužnou práci. Jsme si velice dobře vědomi toho, jak náročné povolání vykonáváte a kolik osobního nasazení a sebeobětování mu odevzdáváte. Jste pro své kolegy i budoucí kantory vzorem a inspirací a vaši žáci na vás jistě vzpomínají a budou vzpomínat s láskou a s úsměvem,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Cenu hejtmanky Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství převzali kromě PhDr. Ilony Juhásové také Mgr. Bohumil Adamec, předseda Krajské rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Karlovarského kraje, a Mgr. Pavel Janus, ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov.

Všem oceněným blahopřejeme!

Celkový přehled oceněných pedagogů najdete zde: https://www.facebook.com/pg/Karlovarsky.kraj/posts/?ref=page_internal

Hana Kalinová