Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž v ruském jazyce, kterou jako jednu ze šesti jazykových soutěží realizuje Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání. Žáci se soutěže účastní poprvé ve školních kolech, následují kola krajská a ti nejlepší z krajů postupují do finále soutěže, kterým je ústřední kolo. To letošní se koná 8. a 9. dubna 2019 v budově Ruského střediska vědy a kultury v Praze 6, Na Zátorce 16.

Ústřední kolo soutěže probíhá ve třech kategoriích určených žákům středních škol, tj. SŠ I, SŠ II a SŠ III, do kterých jsou žáci zařazeni podle délky výuky ruského jazyka. Kategorie SŠ III je určena žákům, kteří měli či mají možnost nadstandardní výuky. Kategorie pro základní školy a víceletá gymnázia končí v  kole krajském.

Na realizaci soutěže spolupracuje Talentcentrum s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, konkrétně s katedrou ruského jazyka a literatury, s Pedagogickou fakultou Karlovy univerzity, katedrou rusistiky a lingvodidaktiky, a Ruským střediskem vědy a kultury, které poskytuje učebny a reprezentační prostory.

Úlohy pro ústřední kolo připravuje ústřední komise, která následně hodnotí výkony soutěžících. Ústřední komise pracuje pod vedením paní doc. PhDr. Mgr. Simony Koryčánkové, Ph.D., z Pedagogické fakulty MU, proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy a vedoucí katedry ruského jazyka a literatury. Z téže katedry se práce komise účastní Mgr. Janina Krejčí a Mgr. Olga Bobrzyková. Dalšími členy ústřední komise jsou vysokoškolští pedagogové z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy z katedry rusistiky a lingvodidaktiky: paní PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D., vedoucí katedry, a pan PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. V komisi zasedá rovněž zástupce Ruského střediska vědy a kultury paní Mgr. Ludmila Nyklová.

V posledních letech evidujeme ve školách stoupající zájem o výuku ruského jazyka, což dokládají statistické údaje MŠMT, které naleznete zde. Další informace o soutěži jsou k dispozici na http://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem