Proběhla již třetí celostátní konference k integraci a vzdělávání dětí/žáků cizinců

V zasedacím sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se dne 10. října 2019 uskutečnila celostátní konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Konference byla určena široké pedagogické veřejnosti a sešli se na ní kromě pedagogů také zástupci NIDV, MŠMT,...

Dny globálního rozvojového vzdělávání

V Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, Učitele národů, zakladatele moderní pedagogiky, se od 17. do 19. října 2019 uskuteční dny vzdělávání, poznávání a rozvoje s názvem Dny globálního rozvojového vzdělávání. Globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost.

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III

V zasedacím sále C 081 MŠMT (Karmelitská 529/7, Praha 1) se dne 10. října 2019 v době od 9.00 do 16.00 hodin uskuteční v pořadí již třetí setkání k problematice dětí/žáků cizinců. Pozornost bude věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a příslušné legislativě, dále se podrobněji dotkneme oblasti dotačního systému a rozvojových projektů a programů.

Jubileum: 45. výročí soutěže pro nadané češtináře

Dne 30. 9. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV konalo při příležitosti 45. výročí zrodu Olympiády v českém jazyce (OČJ) neformální slavnostní setkání zakladatelů, stávajících i bývalých členů ústřední komise, jazykových expertů a vítězů minulých ročníků této soutěže. Setkání zahájila ředitelka NIDV Helena Plitzová, která připomněla, že při založení OČ...

Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání

Dne 24. 9. 2019 se v prostorách PedF Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, uskutečnilo již Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání (dále NSG). Kromě psychologů a speciálních pedagogů (NÚV), pedagogů metodiků (NÚV), krajských koordinátorů podpory nadání (NIDV – krajské sítě podpory nadání) a pracovníků dalšího vzdělávání pedagogů ...

Možnosti školy při předcházení domácímu násilí

Dne 26. 9. 2019 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnila celostátní konference Primární prevence rizikového chování a problematika šikany – prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Konferenci zahájila ředitelka NIDV Helena Plitzová, která uvedla: „Primární prevence rizikového chování a problematika šikany ve školství má v r...

Úspěch na mezinárodní soutěži European Union Contest for Young Scientists (EUCYS 2019)

Ve dnech 13. – 18. září se v Sofii uskutečnil 31. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists (soutěž nejúspěšnějších projektů mladých vědců). Do soutěže postupují nejlepší studenti z národních kol soutěží se svými projekty. V letošním ročníku bylo zaregistrováno celkem 100 projektů a soutěže se zúčastnilo 155 mladých vědců z 39 zemí. Če...

CISKOM – státní maturita

Školení a konzultační semináře pro přípravu pedagogů na funkce určené k zajištění společné části maturitní zkoušky (MZ).  Jsou určená ředitelům a zástupcům ředitelů škol, školním maturitním komisařům, předsedům maturitních komisí, hodnotitelům písemné práce a hodnotitelům ústní zkoušky, zadavatelům, hodnotitelům PUP a zadavatelům PUP.

Jednání národních skupin garantů pro podporu nadání

Třetí pracovní jednání národních skupin garantů péče o nadání, jež pořádá NIDV ve spolupráci s MŠMT a NÚV, se uskuteční 24. 9. 2019 v Praze v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4. Letošní setkání se zaměřuje na systém podpory nadání na škole, jenž bude jednou z priorit budovaného Systému podpory nadání, dále pak na vyhod...

Pestrá nabídka Talnetu na školní rok 2019−2020

Na stránkách Talnetu je po celé září možné najít aktivity určené žákům ve věku 12−19 let pro školní rok 2019−2020, které jsou právě aktuálně otevřeny pro přihlašování. Jedná se o: online T-kurzy z oborů jako programování, biologie, chemie, robotika, historie, fyzika, antropologie a další, jejichž anotace si můžete přečíst na http://www.talnet.cz/...

Podzim s NIDV

Přejeme příjemné vykročení do nového školního roku a hned na jeho začátku bychom rádi upozornili na akce, které NIDV chystá na podzim. Zde je malá ochutnávka: Významné akce a mezinárodní konference NIDV 10. 10. 2019, Praha – konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, zkušenosti s využíváním podpůrných opatření v této oblast...

Poslání

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace MŠMT. Je zařazen do rejstříku škol a školských zařízení a jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků poskytuje služby školám, školským zařízením i dalším institucím v oblasti školství a vzdělávání. Činnost NIDV vychází ze zřizovací listiny a strategických dokumentů vlády a MŠ...

Nominujte kreativního kolegu či svého učitele

Mezi učiteli je velké množství kreativních učitelů, kteří systémově a pravidelně využívají digitální technologie ve výuce, nezištně se dělí o své zkušenosti jak se svými žáky, tak i kolegy. Soutěž DOMINO podporuje využívání digitálních technologií jako celku. Nosným tématem letošního ročníku soutěže DOMINO se stává DIGITÁLNÍ ETIKA a OCHRANA SOUKROMÍ. Toto ...

Studijní cesta GRV očima účastnic

V červenci 2019 jsme společně s dalšími pedagogickými pracovníky absolvovali vzdělávací stáž ve Francii, ve městě Toulouse, zaměřenou na GRV – globální rozvojové vzdělávání. Organizuje MZV a NIDV. Úvodem: Globální rozvojové vzdělávání je proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemíc...

S NIDV za poznáním do zahraničí

Druhou letošní studijní cestou do zahraničí na téma Výchovy ke globálnímu rozvojovému vzdělávání je současný týdenní pobyt českých pedagogů a ředitelů škol do francouzského Toulouse. Přijímající organizací je přímo Akademie Toulouse, tj nejvyšší správní orgán školství v tomto kraji. Účastníci absolvují workshopy, přednášky, návštěvy škol a diskuse s jejich...

Zařazují učitelé etickou výchovu do výuky?

V květnu 2019 rozeslal NIDV pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v jednotlivých krajích ČR evaluační dotazník, jehož cílem bylo především odhalit současné palčivé problémy, se kterými se školy v oblasti etické výchovy (ETV) potýkají nejčastěji, a zjistit, jaké jsou v tomto ohledu jejich potřeby. Počet obeslaných účastníků byl 194. Zodpovězených d...

Veselá nálada prázdnin dopřeje duši uvolnění

Vážení a milí pedagogičtí pracovníci, už filozof Seneca vyzdvihoval klady přestávky v pracovním shonu takto: „Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“ Nezbývá než souhlasit. Další školní rok utekl jako voda a před Vámi všemi je opět krásné období prázd...

9. ročník soutěže DOMINO zahájen

Dne 25. 6. 2019 se v Konferenčním centru NIDV v Praze 1 uskutečnilo v souvislosti s vyhlášením 9. ročníku Soutěžní přehlídky DOMINO setkání s organizacemi, jež s Národním institutem pro další vzdělávání spolupracují na realizaci soutěže. Úvodní slovo pronesla ředitelka NIDV Helena Plitzová, která srdečně přivítala partnery a sponzory soutěže a připomněla, ...

Mladí programátoři poměří síly na FIMce

Letošní 33. ročník Soutěže v programování se koná ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) ve dnech 21. až 23. 6. 2019. Jedná se o jednu z patnácti soutěží, které garantuje NIDV a které organizačně zajišťuje jeho oddělení Talentcentrum. Cílem soutěže je prohloubit znalosti v programování a v používání softwaru u žáků...

Má očekávání učitele vliv na úspěch žáka?

Komentované závěry amerického longitudinálního výzkumu realizovaného v letech 2002 až 2012 přináší článek PhDr. Terezy Škachové, Ph.D., který byl publikován v Učitelských novinách 24/2019. S úplným zněním textu, který vznikl v rámci projektu NIDV Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), se můžete seznámit na

Největší setkání nadaných studentů z celé republiky

Opava hostila 41. ročník celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti V Opavě se ve dnech 14.–16. 6. 2019 sešla téměř stovka představitelů odborných a vědeckých institucí, učitelů vysokých, středních a dalších typů škol a téměř tři sta středoškolských studentů s ambicemi působit v budoucnu ve vědecké sféře. Cílem finálové přehlídky bylo posoudit a v...

NIDV obohatil stánkem Veletrh vědy

Na zajímavé akci s hojnou účastí učitelů i žáků se představil Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Na Veletrhu vědy, který se konal na začátku června v Letňanech, přivezl stánek s informacemi o aktuální činnosti. Hlavním tématem prezentace byla podpora talentovaných, které se NIDV dlouhodobě odborně věnuje prostřednictvím celorepublikové sítě Talnet. ...

S NIDV za zkušenostmi a poznáním do Holandska

Rovněž letos pokračuje Národní institut pro další vzdělávání v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání v pořádání série studijních cest do zahraničí. Hlavním tématem právě probíhající studijní cesty GRV pedagogů a ředitelů základních a středních škol do Amsterdamu je inkluze dětí cizinců do výuky. V termínu 9. ─ 15. 6. 2019 navštíví česká skupina několik vy...

I na střední škole je možné dělat vědu

Důkazem toho, že i na střední škole je možné tzv. dělat vědu, je 41. celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se bude konat ve dnech 14. až 16. června v Opavě. Své projekty na ní představí téměř 300 autorů více než 270 soutěžních prací z celé České republiky. Soutěžící prošli zpravidla školními, okresními a krajskými koly a ti nejlepší po...

Nejlepší češtináři budou soutěžit v Želivi

Ve dnech 19. – 25. 6. 2019 se v rekreačním zařízení Kocanda Želiv uskuteční ústřední kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky ZŠ a SŠ. Letos se jedná již o 45. ročník předmětové soutěže z českého jazyka, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu....

Pozvánka na moderované setkání ke Strategii 2030+

Národní institut pro další vzdělávání připravuje v rámci realizace projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO další ze série moderovaných diskuzí pořádaných ve spolupráci s expertní skupinou pro přípravu Strategie 2030+ . Tentokrát je hlavním tématem podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání (strategická linie 2). Set...

Práce vychovatelek ŠD a ŠK je nedílnou součástí vzdělávání

Ve dnech 24. až 25. května 2019 se v konferenčním sále Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v Praze 9 konal Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Akci pořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení (AVŠZ). Sešlo se na něm na 170 pedagogických p...

Nejpočetněji zastoupená jazyková soutěž vrcholí

V rámci dotačního programu Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně jazykové soutěže pro žáky základních a středních škol. Garantem těchto soutěží je již tradičně Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Letošní ústřední kolo pro jednotlivé kategorie Soutěže v jazyce anglick...

Téma dne: Podpora bezpečnosti a prevence šikany ve školách

Dne 22. května 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (PS PČR) uskutečnila konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2019“, kterou pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR Kateřiny Valachové uspořádaly Stálý výbor pro sociálně zdravotní problematiku a národn...

Jak a proč na GRV II

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá ve dnech 28.–29. 5. 2019 dvoudenní seminář věnovaný globálnímu rozvojovému vzdělávání. Místem konání jsou Hořické gymnázium v Hořicích a ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohrad. Seminář je určen všem pedagogům, kteří chtějí rozvinout své dovednosti nahlížet na globální problémy z různých perspektiv. NIDV podpor...

Dvě třetí místa v celosvětové konkurenci

Od 12. do 17. května 2019 se ve Phoenixu,  Arizona, USA, konal jubilejní 70. ročník celosvětové soutěže středoškolských vědeckých projektů Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair). Tereza Gistrová z Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť 1364, získala 3. místo v kategorii Chemistry s prací Optimalizace syntézy a biologické vlastnosti inhibitorů r...

O znalosti francouzštiny i vysněných metách

Dne 14. května 2019 se ve Francouzském institutu v Praze 1 sešli nadaní žáci základních a středních škol, kteří se věnují studiu francouzštiny a kteří prošli úspěšně sítem školních a krajských kol Soutěže ve francouzském jazyce pořádané každoročně Národním institutem pro další vzdělávání. Ústředního kola jednotlivých čtyř kategorií se zúčastnili ti nejlep...

EUSO: Čeští středoškoláci dvakrát stříbrní

Na Přírodovědné olympiádě zemí Evropské Unie EUSO získaly oba týmy České republiky stříbrné medaile v konkurenci 50 týmů z 24 zemí EU. EUSO je týmová soutěž nejlepších, maximálně sedmnáctiletých evropských fyziků, chemiků a biologů, jejíž 17. ročník se konal od 4. do 11. května 2019 v portugalské Almadě nedaleko Lisabonu. Tým A České republiky obsadil v absolutn...

Vítězové soutěže Náš svět oceněni na knižním veletrhu

Na Výstavišti v Praze-Holešovicích proběhlo v pátek 10. května v rámci veletrhu Svět knihy slavnostní vyhlášení výsledků 46. ročníku soutěže dětského literárního projevu Náš svět. Tuto jednokolovou soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejím garantem je Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Do letošního ročníku ...