V letošním roce se Národní institut pro další vzdělávání nově zapojil a podpořil vzdělávání pracovníků zájmového a neformálního vzdělávání na velké mezinárodní akci konané 16. - 18. 11. 2018 v Hlinsku s názvem Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). 

CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími. Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti. Jejím posláním je vytvořit prostor, kde můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet své názory či společné problémy a jejich řešení. Přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy v médiích a k jeho otevření a představení veřejnosti.

CVVZ pomáhá aktivním členům různých dětských a mládežnických společenství nejen v jejich činnosti, ale i při vzdělávání a osobnostním růstu. Své cíle naplňuje formou aktivního, zážitkového učení. Dobrovolní lektoři z různých organizací a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné dílny či bloky her a sportů. Každý účastník si pak sestaví program podle svých zájmů.

Na místě bude možno se na stánku NIDV také dozvědět o pestrých aktivitách, které institut realizuje a konzultovat různé kurzy DVPP pro učitele a další pedagogické pracovníky.

Neváhejte a přijeďte i vy mezi nadšence pracující s dětmi a mládeží!

Vice na www.cvvz.cz