Pokud znáte ve své třídě nebo ve svém okolí mladé lidi, kteří mají zájem o přírodní, technické či společenské vědy, kteří jsou zvídaví, případně jim školní učivo nestačí k rozvoji jejich zájmu, doporučte je do T-kurzů.

Online kurzy Talnetu jsou dostupné

  • geograficky - probíhají korespondenční formou, takže není nutné někam dojíždět,
  • časově - komunikace v online prostředí může probíhat v kteroukoli denní či noční dobu,
  • finančně - za účast v T-kurzech žák ani škola nic neplatí.

Pro registraci do T-kurzů nejsou nutné žádné předchozí testy či diagnostika. Naopak přihlášený bude zván na soustředění, kde se může potkat se svými vrstevníky i s instruktory v kurzech, na T-exkurze a další prezenční či kombinované aktivity.

Přehled otevřených T-kurzů a přihlášku najdete na http://www.talnet.cz/prihlaseni.

Více o programu Talnet se dozvíte na http://www.talnet.cz/o-talnetu.

Registrace je otevřená do 10. 10. 2018, kurzy začínají 15. 10. 2018.