Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Potoky 267,

760 01 Zlín

Telefon: 577 437 711

Fax: 577 437 711

E-mail: zlin@nidv.cz

Krajské pracoviště  Zlín

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Zlín

Ing. Ladislava Hašková
Vedoucí pracoviště,
Metodik pro vzdělávání,
Hlavní garant Studia pedagogiky
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 775 571 605
Telefon: 577 437 711
E-mail: ladislava.haskova@npicr.cz
Mgr. Zdeněk Duša
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátor "Děti/žáci-cizinci"
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 775 571 632
Telefon: 577 221 950
E-mail: zdenek.dusa@npicr.cz
Mgr. Blanka Holešová
Metodik pro vzdělávání,
Regionální garant CISKOM
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 775 571 634
Telefon: 577 432 559
E-mail: blanka.holesova@npicr.cz
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Koordinátor podpory nadání
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 777 456 561
E-mail: eva.klimecka@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Ing. Lukáš Slovák
Krajský metodik projektu APIV B
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 728 085 301
E-mail: lukas.slovak@npicr.cz
Mgr. Miloš Sobotka
Konzultant implementace APIV B
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 605 709 982
E-mail: milos.sobotka@npicr.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Ing. Bc. Radka Krčková
Projekt SRP - Odborný poradce centra podpory,
Konzultant MAP II
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 770 106 770
Telefon: 577 222 603
E-mail: radka.krckova@npicr.cz
Kateřina Mazalová
Asistentka,
Projekt SRP - Krajský koordinátor centra podpory
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 770 186 073
Telefon: 577 437 711
E-mail: katerina.mazalova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Bc. Šárka Bařáková
Metodik specialista v projektu SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 778 759 031
E-mail: sarka.barakova@npicr.cz
Mgr. Marcela Chvátalová
Metodik pro vzdělávání,
Krajský koordinátor projektu SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 731 503 764
Telefon: 577 432 559
E-mail: marcela.chvatalova@npicr.cz
Mgr. Ivan Kovář
Odborný krajský metodik SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 770 171 680
E-mail: ivan.kovar@npicr.cz
Ing. Jaromír Světlík
Krajský ICT metodik SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 723 381 620
E-mail: jaromir.svetlik@npicr.cz
Ing. Radek Mikula
Krajský ICT metodik SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
E-mail: radek.mikula@npicr.cz
Mgr. Jaromír Zapletal
Krajský ICT metodik SYPO
Potoky 267,
760 01 Zlín
E-mail: jaromir.zapletal@npicr.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Marcela Jarošová Javoříková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Potoky 267,
760 01 Zlín
Mobil: 775 324 040
E-mail: marcela.javorikova@npicr.cz