Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Winstona Churchilla 1348/6,

400 01 Ústí nad Labem

Telefon: 475 211 255

Fax: 475 209 092

E-mail: usti@nidv.cz

Krajské pracoviště  Ústí nad Labem

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Ústí nad Labem

Mgr. Jiří Strašík
Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 775 571 606
Telefon: 475 211 225
E-mail: jiri.strasik@npi.cz
Bc. Bohdana Flanderková
Metodik pro vzdělávání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 731 503 733
Telefon: 475 205 417
E-mail: bohdana.flanderkova@npi.cz
Mgr. Zdeňka Strašíková
Metodik pro vzdělávání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 731 503 757
Telefon: 475 207 099
E-mail: zdenka.strasikova@npi.cz
Miloš Jíra
Asistent
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 773 916 930
E-mail: milos.jira@npi.cz
Mgr. Marie Čápová
Koordinátor podpory nadání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 770 969 099
E-mail: marie.capova@npi.cz
Danuše Martinů
Asistentka
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 211 055
E-mail: danuse.martinu@npi.cz
Tomáš Koten
Odborný pracovník CKP
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
E-mail: tomas.koten@npi.cz
Marie Kulíšková
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
E-mail: marie.kuliskova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Vladimír Vaněk
Krajský metodik projektu APIV B
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 724 351 530
Telefon: 475 207 067
E-mail: vladimir.vanek@npi.cz
Veronika Kapustová
Konzultantka implementace APIV
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 778 880 452
E-mail: veronika.kapustova@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Ing. Lukáš Vaníček
Odborný garant KAP v Ústeckém kraji
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 603 497 683
E-mail: lukas.vanicek@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Irena Koťátková
Odborný poradce center podpory, konzultant rozvoje školy v rámci projektu SRP
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 774 246 412
Telefon: 475 209 092
E-mail: irena.kotatkova@npi.cz
Petr Soukal
Regionální garant RP-CISKOM
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 775 755 024
Telefon: 775 755 024
E-mail: petr.soukal@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Lenka Burganová
Odborný krajský metodik SYPO
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 770 171 676
Telefon: 475 209 092
E-mail: lenka.burganova@npi.cz
Bc. Lucie Melechovská
Krajský koordinátor projektu SYPO
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 778 460 674
E-mail: lucie.melechovska@npi.cz
Ing. Karel Filas
Krajský ICT metodik SYPO
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 777360104
Telefon: 477756144
E-mail: karel.filas@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Ing. Dana Veselá
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 770 181 771
Telefon: 475 207 067
E-mail: dana.vesela@npi.cz
Tereza Kročilová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 734638635
E-mail: tereza.krocilova@npi.cz