Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Senovážné náměstí 872/25, budova A,

110 00 Praha 1

Telefon: 222 122 301

Fax: 224 228 334

E-mail:

krajské pracoviště  Praha a střední Čechy

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Praha a střední Čechy

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
Vedoucí pracoviště,
Metodik pro vzdělávání,
Vedoucí Centra podpory
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 608
Telefon: 222 122 301
E-mail: ivana.shanilova@npicr.cz
PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.
Systém podpory nadání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 472 447
E-mail: lukas.borovicka@npicr.cz
Mgr. Jana Nováková
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 157 409
Telefon: 222 122 319
E-mail: jana.novakova@npicr.cz
Mgr. Jana Šímová
Metodik pro vzdělávání,
Regionální garantka Ciskom
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 029 950
Telefon: 222 122 313
E-mail: jana.simova@npicr.cz
Mgr. Jitka Šimsová
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 620
Telefon: 222 122 311
E-mail: jitka.simsova@npicr.cz
Bc. Ivo Kulhánek
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 496 365
Telefon: 222 122 316
E-mail: ivo.kulhanek@npicr.cz
Bc. Martina Šindelářová
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 133 839
E-mail: martina.sindelarova@npicr.cz
Michal Kryl
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 869 773
E-mail: michal.kryl@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

PhDr. Ilona Šlechtová
Metodik pro vzdělávání, Konzultant implemetace APIV
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 737 594
Telefon: 222 122 322
E-mail: ilona.slechtova@npicr.cz
Bc. Yvona Grunclová
Metodik pro vzdělávání,
Krajský metodik projektu APIV B
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 405 418
Telefon: 222 122 317
E-mail: yvona.grunclova@npicr.cz
Mgr. Pavla Olachová
Krajský metodik projektu APIV B
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 731 503 735
Telefon: 222 122 312
E-mail: pavla.olachova@npicr.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Květa Čunátová
Krajský koordinátor projektu SRP, asistentka
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 664
Telefon: 222 122 315
E-mail: kveta.cunatova@npicr.cz
Mgr. Anna Poláčková
Metodik pro vzdělávání,
Odborný poradce Centra podpory projektu SRP
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 543 087
Telefon: 222 122 315
E-mail: anna.polackova@npicr.cz
Bc. Marcela Řeřábková
Metodik pro vzdělávání,
Krajský koordinátor Center podpory projektu SRP
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 661
Telefon: 222 122 314
E-mail: marcela.rerabkova@npicr.cz
Jiří Dušek
Konzultant MAP II
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 457 510
E-mail: jiri.dusek@npicr.cz
Ing. Šárka Pirklová
Odborný poradce center podpory II, Konzultant MAP II
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 496 365
Telefon: 222 122 316
E-mail: sarka.pirklova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Bc. Radek Dlouhý
Krajský ICT metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
E-mail: radek.dlouhy@npicr.cz
Mgr. Martin Hříbek, DiS.
Odborný krajský metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 460 543
Telefon: 222 122 343
E-mail: martin.hribek@npicr.cz
Ivana Lichtenberková
Krajský koordinátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
E-mail: ivana.lichtenberkova@npicr.cz
Mgr. Romana Hartmanová
Krajský ICT metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 724264185
E-mail: romana.hartmanova@npicr.cz
Bc. Markéta Votavová
Odborný krajský metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 708 576
E-mail: marketa.votavova@npicr.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Kamila Rottová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 596 336
Telefon: 778 477 421
E-mail: kamila.rottova@npicr.cz
Mgr. Přemek Veselý
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 635 445
E-mail: premek.vesely@npicr.cz
Jitka Provazníková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Senovážné náměstí 872/25, budova A,
110 00 Praha 1
E-mail: jitka.provaznikova@npicr.cz