Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Čermákova 18,

301 00 Plzeň

Telefon: 377 473 608

Fax: 377 473 608

E-mail: plzen@nidv.cz

Programová nabídka ZDE

Krajské pracoviště  Plzeň

Kontakty krajské pracoviště NIDV Plzeň

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště, Metodička pro vzdělávání, Vedoucí Centra podpory IPs SRP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 731 503 744
Telefon: 377 473 605
E-mail: slajchova@nidv.cz
Mgr. Lucie Holacká
Metodička pro vzdělávání,
Odborná poradkyně CP SRP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 657
Telefon: 377 473 606
E-mail: holacka@nidv.cz
Mgr. Monika Holečková
Krajská koordinátorka Systému podpory nadání,
Krajská metodička projektu APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 773 790 782
Telefon: 377 473 607
E-mail: holeckova@nidv.cz
Martin Pecka
Správce IT
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 776 686 626
E-mail: pecka@nidv.cz
Mgr. Miroslava Sklenářová
Metodička pro vzdělávání,
Krajská koordinátorka "RP dětí/žáci-cizinci"
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 656
Telefon: 377 473 608
E-mail: sklenarova@nidv.cz
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajská garantka CISKOM
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 755 023
Telefon: 377 473 607
E-mail: zahorikova@nidv.cz
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, PhD.
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: chocholouskova@nidv.cz

Projektové týmy

Sandra Černá
Asistentka, krajská koordinátorka SRP, krajská koordinátorka projektu SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 778 113 581
Telefon: 377 473 605
E-mail: cerna.s@nidv.cz
Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková
Asistetka, Odborný krajský metodik SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 770 199 058
Telefon: 770 199 058
E-mail: hlavkova@nidv.cz
Mgr. Jitka Quadratová
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Plzeň
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 453 739
E-mail: quadratova@nidv.cz
Mgr. Pavla Sýkorová
Krajský ICT metodik SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Telefon: 770190650
E-mail: sykorova.p@nidv.cz
Bc. Lenka Kocumová
Krajská konzultantka APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 724 176 700
Telefon: 724 176 700
E-mail: kocumova@nidv.cz
Mgr. Radka Štruncová
Odborný poradce center podpory II
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 723 358 884
Telefon: 377 473 607
E-mail: struncova@nidv.cz