Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Čermákova 18,

301 00 Plzeň

Telefon: 377 473 608

Fax: 377 473 608

E-mail: plzen@nidv.cz

Krajské pracoviště  Plzeň

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Plzeň

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště, metodička pro vzdělávání, vedoucí Centra podpory IPs SRP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 731 503 744
Telefon: 377 473 605
E-mail: ladislava.slajchova@npicr.cz
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajská garantka CISKOM
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 755 023
Telefon: 377 473 607
E-mail: jarmila.zahorikova@npicr.cz
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, PhD.
Krajská koordinátorka Systému podpory nadání,
metodička DVPP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 487 779
E-mail: zdenka.chocholouskova@npicr.cz
Ing. Martina Prnková
Asistentka KP, metodička DVPP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775571657
Telefon: 377473605
E-mail: martina.prnkova@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Monika Holečková
Krajská metodička projektu APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 773 790 782
Telefon: 377 473 607
E-mail: monika.holeckova@npicr.cz
Bc. Lenka Kocumová
Krajská konzultantka APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 724 176 700
Telefon: 724 176 700
E-mail: lenka.kocumova@npicr.cz

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Mgr. Jitka Quadratová
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Plzeň
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 453 739
E-mail: jitka.quadratova@npicr.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Radka Štruncová
Odborná poradkyně Centra podpory SRP, Konzultantka MAP II
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 723 358 884
Telefon: 377 473 607
E-mail: radka.struncova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Miroslava Sklenářová
Odborná krajská metodička SYPO, krajská koordinátorka "RP děti/žáci-cizinci"
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 656
Telefon: 377 473 608
E-mail: miroslava.sklenarova@npicr.cz
Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková
Krajská koordinátorka SYPO, metodička DVPP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 770 199 058
Telefon: 770 199 058
E-mail: petra.hlavkova@npicr.cz
Mgr. Pavla Sýkorová
Krajská ICT metodička SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Telefon: 770190650
E-mail: pavla.sykorova@npicr.cz
Ing. Karel Rejthar
Krajský ICT metodik SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: karel.rejthar@npicr.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Veronika Menčiková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 724 076 756
Telefon: 778 474 519
E-mail: veronika.mencikova@npicr.cz