Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,

530 02 Pardubice

Telefon: 466 046 111

Fax: 466 046 142

E-mail: pardubice@nidv.cz

Krajské pracoviště  Pardubice

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Pardubice

PhDr. Ing. Milan Bareš
Vedoucí pracoviště,
vedoucí Centra podpory
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 600
Telefon: 466 046 157
E-mail: milan.bares@npicr.cz
Mgr. Marie Effenberková
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 618
Telefon: 466 046 145
E-mail: marie.effenberkova@npicr.cz
Ing. Jiří Krajíček
IT správce krajského pracoviště
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 776 117 127
E-mail: jiri.krajicek@npicr.cz
Mgr. Alexandr Prokop
Koordinátor podpory nadání
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 774 143 458
E-mail: alexandr.prokop@npicr.cz
Ing. Veronika Špičáková
Metodik pro vzdělávání
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 774 626 312
Telefon: 466 046 150
E-mail: veronika.spicakova@npicr.cz
Ing. Bc. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: jiri.effenberk@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Daniel Janata
Konzultant implementace Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – APIV B
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: daniel.janata@npicr.cz
Mgr. Jana Kuchyňková
Krajský koordinátor projektu SYPO, krajský metodik projektu APIV B
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 393 966
Telefon: 466 046 146
E-mail: jana.kuchynkova@npicr.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Petr Petrás, Ph.D.
Odborný poradce center podpory v projektu SRP, Konzultant MAP II
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 770 106 776
Telefon: 466 046 111
E-mail: petr.petras2@npicr.cz
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.
Metodik pro vzdělávání,
Garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol,
Garant Studia pedagogiky a),
Odborný poradce Centra podpory v projektu SRP,
Konzultant MAP II
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 625
Telefon: 466 046 138
E-mail: simona.petrasova@npicr.cz
Libuše Minarčíková
Metodik pro vzdělávání,
Asistentka,
Koordinátor Centra podpory
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 616
Telefon: 466 046 140
E-mail: libuse.minarcikova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Ing. Zdeněk Cach
Krajský ICT metodik SYPO
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: zdenek.cach@npicr.cz
Ing. Radka Heřmánková
Odborný krajský metodik SYPO
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 770 171 677
Telefon: 466 046 114
E-mail: radka.hermankova@npicr.cz
Bc. Kateřina Švadlenková, DiS.
Krajský koordinátor projektu SYPO
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 778 460 818
E-mail: katerina.svadlenkova@npicr.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Ing. Erika Krátká
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Telefon: 778474518
E-mail: erika.kratka@npicr.cz