Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Blahoslavova 1576/2,

702 00 Ostrava

Telefon: 596 120 454

Fax: 596 120 448

E-mail: ostrava@nidv.cz

Krajské pracoviště  Ostrava

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Ostrava

Mgr. Jozef Kubáň
Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání,
hlavní garant oblasti Střední a VO vzdělávání,
garant SPa), SPb),
projekt SRP - vedoucí Centra podpory
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 775 571 609
Telefon: 596 120 454
E-mail: jozef.kuban@npicr.cz
Mgr. Dagmar Půdová
Metodik pro vzdělávání
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 882 903
Telefon: 596 120 454
E-mail: dagmar.pudova@npicr.cz
Mgr. Aneta Sebera Měřínská
Regionální garant aktivity CISKOM
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 732 616 045
E-mail: aneta.merinska@npicr.cz
Mgr. Matouš Tvarůžka
Krajský správce ICT
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 774 180 790
Telefon: 596 120 454
E-mail: matous.tvaruzka@npicr.cz
Zuzana Drozdová
Asistentka,
metodik pro vzdělávání
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 449 420
Telefon: 596120454
E-mail: zuzana.drozdova@npicr.cz
Mgr. Lukáš Hartoš
Metodik pro vzdělávání
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 172 207
Telefon: 596 120 454
E-mail: lukas.hartos@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Ing. Martina Čaputová
Konzultant implemetace APIV B
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 880 451
Telefon: 596 120 454
E-mail: martina.caputova@npicr.cz
Mgr. Michal Prokeš
Krajský metodik projektu APIV B
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 775 866 910
E-mail: michal.prokes@npicr.cz

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Mgr. Jiří Bakončík
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Ostrava
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 179 947
Telefon: 770 179 947
E-mail: jiri.bakoncik@npicr.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Ing. Renata Kubáňová
Projekt SRP - Konzultant MAP II, Krajský koordinátor Centra podpory
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 724 075 809
Telefon: 596 120 454
E-mail: renata.kubanova@npicr.cz
Mgr. Natálie Kodetová
Odborný poradce Centra podpory - projekt SRP
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 106 778
E-mail: natalie.kodetova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Pavel Pecník
Projekt SYPO, metodik - specialista
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 731 503 731
Telefon: 596 120 454
E-mail: pavel.pecnik@npicr.cz
Mgr. Patrik Randa
Krajský ICT metodik SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 602501367
E-mail: patrik.randa@npicr.cz
Ing. Eva Veličková, Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 770 171 674
Telefon: 770 171 674
E-mail: eva.velickova@npicr.cz
Mgr. Ing. Milan Gross, MBA
Krajský ICT metodik SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 604861889
E-mail: milan.gross@npicr.cz
Bc. et Mgr. Eva Holešová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
E-mail: eva.holesova@npicr.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Ing. Blanka Hájovská
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Blahoslavova 1576/2,
702 00 Ostrava
Mobil: 778 474 938
E-mail: blanka.hajovska@npicr.cz