Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Wellnerova 25,

779 00 Olomouc

Telefon: 775 571 603

Fax:

E-mail: olomouc@nidv.cz

Krajské pracoviště  Olomouc

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Olomouc

Mgr. Dušan Vitoul
Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání,
vedoucí Centra podpory v projektu SRP
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 775 571 603
Telefon: 775 571 603
E-mail: dusan.vitoul@npicr.cz
Mgr. Jakub Marinov
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM,
krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci,
odborný poradce Centra podpory v projektu SRP
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 778 528 452
E-mail: jakub.marinov@npicr.cz
Dagmar Sobotková
Metodik pro vzdělávání,
koordinátor Centra podpory v projektu SRP, Konzultant MAP II
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 731 503 728
E-mail: dagmar.sobotkova@npicr.cz
Roman Chvátal
Koordinátor podpory nadání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: roman.chvatal@npicr.cz
Mgr. Jitka Zavadilová
Metodik pro vzdělávání, regionální garant aktivity CISKOM
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 777 445 405
E-mail: jitka.zavadilova@npicr.cz
Lucie Husičková
Asistentka
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 777 445 406
E-mail: lucie.husickova@npicr.cz
Martina Procházková
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: martina.prochazkova@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Konzultant implemetace APIV B
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 778 880 449
E-mail: irena.cakirpaloglu@npicr.cz
Mgr. Zonna Bařinková
Krajský metodik projektu APIV B
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 120 826
E-mail: zonna.barinkova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Miroslav Dvořák
Krajský ICT metodik SYPO
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 605 851 387
E-mail: miroslav.dvorak@npicr.cz
Ing. Eva Střelecká
Odborný krajský metodik SYPO
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 199 038
E-mail: eva.strelecka@npicr.cz
Mgr. Martina Rösslová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 101 726
E-mail: martina.rosslova@npicr.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

PhDr. Jiří Pospíšil
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: +420724524003
E-mail: jiri.pospisil@npicr.cz
Petra Švajdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: petra.svajdova@npicr.cz