Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Masarykova 28,

460 01 Liberec

Telefon: 482 360 511

Fax: 482 710 352

E-mail: liberec@nidv.cz

Krajské pracoviště  Liberec

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Liberec

Ing. Jana Otavová
Vedoucí pracoviště, vedoucí Centra podpory
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 775 571 607
Telefon: 482 360 512
E-mail: jana.otavova@npicr.cz
Mgr. Hana Lipenská
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant CISKOM,
krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci, asistentka
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 777 496 056
Telefon: 482 360 511
E-mail: hana.lipenska@npicr.cz
PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 130 512
Telefon: 770 130 512
E-mail: iva.seflova@npicr.cz
Mgr. Marie Beranová
Metodik pro vzdělávání
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 172 198
Telefon: 482 360 511
E-mail: marie.beranova@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Regina Jonášová
Konzultant implemetace APIV B
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 605 824 656
E-mail: regina.jonasova@npicr.cz
Mgr. Petra Karbanová
Metodik pro vzdělávání,
krajský metodik projektu APIV B
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 775 571 651
Telefon: 482 360 511
E-mail: petra.karbanova@npicr.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Bedřiška Rychtaříková
Konzultant rozvoje školy projektu SRP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: rychtarikova@zsstraz.org
Mgr. Petr Sádek
Konzultant MAP II v rámci projektu SRP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 777 050 625
E-mail: petrsadek26@gmail.com
MgA. Ivana Honsnejmanová
Konzultant rozvoje školy projektu SRP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: ivana.honsnejmanova@tul.cz
Mgr. Monika Kadlecová
Odborný poradce Centra podpory II projektu SRP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 152 598
Telefon: 482 360 516
E-mail: monika.kadlecova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Monika Šimonová
Týmový manažer projektu SYPO - KA 05 Kvalita
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 778 460 934
E-mail: monika.simonova@npicr.cz
Martin Kačena, DiS.
IT pracovník v projektu SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 775 571 650
Telefon: 482 360 517
E-mail: martin.kacena@npicr.cz
Ing. Mgr. Věra Štěpánová
Marketingový specialista projektu SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 141 878
E-mail: vera.stepanova@npicr.cz
Mgr. Lucie Musilová
Asistentka, krajský koordinátor projektu SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 778 460 704
Telefon: 482 360 510
E-mail: lucie.musilova@npicr.cz
Mgr. Jaroslav Vyskočil
Odborný krajský metodik SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 171 665
Telefon: 770 171 665
E-mail: jaroslav.vyskocil@npicr.cz
Tomáš Řebíček
Krajský ICT metodik SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: tomas.rebicek@npicr.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Helena Friolová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 775 926 023
E-mail: helena.friolova@npicr.cz