Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Západní 15,

360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 585 268

Fax: 353 585 268

E-mail: karlovyvary@nidv.cz

Krajské pracoviště  Karlovy Vary

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Karlovy Vary

Mgr. Martina Bělohlávková
Vedoucí pracoviště,
Vedoucí CP SRP
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 773 744 562
Telefon: 353 585 268
E-mail: martina.belohlavkova@npicr.cz
PhDr. Ilona Juhásová
Ústřední metodik dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – ZUŠ/SUŠ
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 297 078
Telefon: 775 297 078
E-mail: ilona.juhasova@npicr.cz
Mgr. Věra Mühlheimová
Metodik pro vzdělávání,
krajský garant Studia pedagogiky,
koordinátor podpory nadání,
konzultant MAP II
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 571 624
Telefon: 775 571 624
E-mail: vera.muhlheimova@npicr.cz
Mgr. Jitka Škrabánková
Koordinátor podpory nadání
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 778 781 886
E-mail: jitka.skrabankova@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Jana Ščerbová
Krajský metodik projektu APIV B
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 770 184 934
E-mail: jana.scerbova@npicr.cz
Mgr. Petra Mlýnková
Konzultant implementace APIV B
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 770 171 731
E-mail: petra.mlynkova@npicr.cz
Šárka Bubelíni
Konzultant implementace APIV B
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 722 301 417
E-mail: sarka.bubelini@npicr.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Dana Chmelová
Metodik pro vzdělávání,
krajský koordinátor Děti/žáci – cizinci,
regionální garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení,
odborný poradce CP SRP
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 755 035
Telefon: 353 226 219
E-mail: dana.chmelova@npicr.cz
Bc. Martina Krumpolcová
Asistentka,
metodik pro vzdělávání,
krajský garant Studia pro asistenty pedagoga,
krajský koordinátor Centra podpory projektu SRP
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 775 755 038
Telefon: 353 590 369
E-mail: martina.krumpolcova@npicr.cz
Mgr. Kateřina Kvardová
Odborný poradce center podpory II, Konzultant MAP II
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 777 487 905
E-mail: katerina.kvardova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Bc. Daniel Konečný
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátor v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb školám,
Krajský koordinátor SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 776 037 147
Telefon: ---
E-mail: daniel.konecny@npicr.cz
Mgr. Danuše Kubová
Krajský ICT metodik SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 774188804
E-mail: danuse.kubova@npicr.cz
Mgr. Miroslav Peer
Odborný krajský metodik SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
Mobil: 770 171 678
Telefon: 353 590 368
E-mail: miroslav.peer@npicr.cz
Mgr. Milan Šatra
Krajský ICT metodik SYPO
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: milan.satra@npicr.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Miroslava Dolejšová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
E-mail: miroslava.dolejsova@npicr.cz