Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Senovážné náměstí 25,

110 00 Praha 1

Telefon: 222 122 112

Fax: 224 228 334

E-mail: sekretariat@nidv.cz

Kontakty centrálního  pracoviště

Kontakty centrálního pracoviště NPI ČR

Vedení NPI ČR

Mgr. Ivo Jupa
Ředitel
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 760 801
Telefon: 222 122 122
E-mail: ivo.jupa@npicr.cz
Mgr. Alena Štěrbová
Náměstkyně ředitele
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 732 134 568
Telefon: 222 122 122
E-mail: alena.sterbova@npicr.cz
Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.
Ředitel odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 334 086
Telefon: 274 022 401
E-mail: matej.bulant@npicr.cz
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 731 402 117
Telefon: 274 022 301
E-mail: jaroslav.fidrmuc@npicr.cz
Ing. Jiří Janeček
Ředitel odboru ekonomického a provozního
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724652222
Telefon: 724 652 222
E-mail: jiri.janecek@npicr.cz

Kancelář ředitelky

Bc. Pavlína Baudyšová
Asistentka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 142 766
Telefon: 222 122 112
E-mail: pavlina.baudysova@npicr.cz
Mgr. Hana Kalinová
Spisová pracovnice, archivářka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 604 230 535
E-mail: hana.kalinova@npicr.cz
Mgr. Vlasta Kohoutová
Public Relations
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 434 010
Telefon: 222 122 286
E-mail: vlasta.kohoutova@npicr.cz
RNDr. Josef Novák, CSc.
Interní auditor
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 603 436 406
E-mail: josef.novak@npicr.cz
Miloslava Votrubová
Archivářka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 132 218
Telefon: 222 122 113
E-mail: miloslava.votrubova@npicr.cz
Mgr. Lukáš Pfauser
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 606 661 022
Telefon: 222 122 333
E-mail: lukas.pfauser@npicr.cz

Oddělení analýz a mezinárodní spolupráce

Mgr. Hana Novotná
Vedoucí oddělení analýz a mezinárodní spolupráce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: hana.novotna@npicr.cz
Mgr. Martin Štěpánek
Asistent
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 596 311
Telefon: 222 122 259
E-mail: martin.stepanek@npicr.cz
Mgr. Zdeňka Vostrovská
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 885 900
Telefon: 222 122 226
E-mail: zdenka.vostrovska@npicr.cz
Jiří Tillner, MBA
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 355 699
Telefon: 222 122 218
E-mail: jiri.tillner@npicr.cz
Mgr. Gabriela Doležalová
Analytik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: gabriela.dolezalova@npicr.cz
Ing. Mgr. Pavla Paterová
Analytik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: pavla.paterova@npicr.cz
Ing. Jana Trhlíková
Analytik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 274022324
E-mail: jana.trhlikova@npicr.cz
Bc. Miroslav Líbal
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: miroslav.libal@npicr.cz
Ing. Jiří Vojtěch
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 256
Telefon: 274 022 321
E-mail: jiri.vojtech@npicr.cz
Mgr. Kristýna Zahradníčková
Analytik – KMEN/P-KAP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: kristyna.zahradnickova@npicr.cz
Bc. Tereza Lusková
Analytik – KMEN/P-KAP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: tereza.luskova@npicr.cz

Projektová kancelář

Mgr. Tereza Halouzková, MBA
Vedoucí projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: tereza.halouzkova@npicr.cz
Bc. Lenka Proksová, DiS.
Referent projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 731 187 339
Telefon: 222 122 271
E-mail: lenka.proksova@npicr.cz
Ing. Daniela Zachystalová
Referent projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 576 325
Telefon: 222 122 272
E-mail: daniela.zachystalova@npicr.cz
Bc. Jolana Čuprová
Administrativní a spisový pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 545 626
Telefon: 222 122 335
E-mail: jolana.cuprova@npicr.cz

Odbor systémové podpory pedagogických pracovníků škol a školských zařízení:

Oddělení metodické podpory a DVPP

Mgr. Jana Chmátalová
Vedoucí oddělení metodické podpory a DVPP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 127 654
Telefon: 222 122 278
E-mail: jana.chmatalova@npicr.cz
Bc. Monika Doubková
Ústřední metodička pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 259
Telefon: 222 122 269
E-mail: monika.doubkova@npicr.cz
Mgr. Tatiana Feketeová
Ústřední metodička DVPP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 357 558
Telefon: 222 122 260
E-mail: tatiana.feketeova@npicr.cz
Mgr. Jaroslav Ondráček
Ústřední metodik pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 759 092
Telefon: 222 122 283
E-mail: jaroslav.ondracek@npicr.cz
Mgr. Nikola Slánská
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 881 920
Telefon: 222 122 274
E-mail: nikola.slanska@npicr.cz
PhDr. Michaela Tužilová
Ústřední metodička pro vzdělávání, konzultantka implementace APIV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 967
Telefon: 222 122 224
E-mail: michaela.tuzilova@npicr.cz
RNDr. Karel Kolář, Ph.D.
Ústřední metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 763 629
Telefon: 222 122 297
E-mail: karel.kolar@npicr.cz
Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 179 604
Telefon: 222 122 249
E-mail: alzbeta.kubcova@npicr.cz
Mgr. Halka Smolová Závorová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 124 750
Telefon: 222 122 229
E-mail: halka.smolova@npicr.cz
Mgr., Bc. Lucie Bačíková
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 526 847
E-mail: lucie.bacikova@npicr.cz

Oddělení mládeže a podpory nadání

Mgr. Štěpán Peterka
Vedoucí oddělení mládeže a podpory nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 722 967 630
Telefon: 222 122 213
E-mail: stepan.peterka@npicr.cz
PaedDr. Renee Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 885 345
Telefon: 222 122 265
E-mail: renee.grenarova@npicr.cz
Mgr. Jana Janoušková
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 978
Telefon: 222 122 211
E-mail: jana.janouskova@npicr.cz
Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka
Vedoucí digitální a technologické laboratoře DATEL,
Správce a administrátor aplikací Talentcentra
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 790 784
Telefon: 721 679 028
E-mail: zdenek.smrcka@npicr.cz
Ing. Jana Ševcová
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 603 860 963
Telefon: 222 122 214
E-mail: jana.sevcova@npicr.cz
Mgr. Barbora Šteflová
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 878 691
Telefon: 222 122 215
E-mail: barbora.steflova@npicr.cz
Mgr., Ing. Vojtěch Tutr
Specialista pro systémovou podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 526 649
Telefon: 222 122 291
E-mail: vojtech.tutr@npicr.cz
RNDr. Stanislav Zelenda
Specialista pro systémovou podporu talentovaných
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 722 910 452
Telefon: 222 122 290
E-mail: stanislav.zelenda@npicr.cz
Mgr. Hana Janoušková
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 195 626
Telefon: 222 122 295
E-mail: hana.janouskova@npicr.cz
Ing. Miroslava Fatková
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 984
Telefon: 222 122 210
E-mail: miroslava.fatkova@npicr.cz
Mgr. Kateřina Remišová
Metodik aktivit pro žáky v SPN
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: katerina.remisova@npicr.cz

Odbor ekonomický a provozní:

Oddělení finančního účetnictví

Michaela Kainrathová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 294 516
Telefon: 274 022 202
E-mail: michaela.kainrathova@npicr.cz
Danuše Bubeníková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 030 936
Telefon: 222 122 245
E-mail: danuse.bubenikova@npicr.cz
Milena Ďuranová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 232
E-mail: milena.duranova@npicr.cz
Pavlína Ernstová
Hlavní účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 116 987
Telefon: 222 122 238
E-mail: pavlina.ernstova@npicr.cz
Petra Marková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 122 246
E-mail: petra.markova@npicr.cz
Dagmar Tymešová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 775 394 017
Telefon: +420 222 122 364
E-mail: dagmar.tymesova@npicr.cz
Alena Zajíčková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 231
E-mail: alena.zajickova@npicr.cz
Martina Mocová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 235
E-mail: martina.mocova@npicr.cz
Rita Petrová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222122233
E-mail: rita.petrova@npicr.cz
Klára Sekyrová
Pokladní, fakturantka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 237
E-mail: klara.sekyrova@npicr.cz
Markéta Stojanová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 292
E-mail: marketa.stojanova@npicr.cz
Alena Vítková
Finanční účetní A + B projektu PPUČ, Hospodářská správa
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: alena.vitkova@npicr.cz
Marie Košťálová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 040
Telefon: 222 122 236
E-mail: marie.kostalova@npicr.cz
Gabriela Blažková
Hlavní účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 832 483
Telefon: 274 022 213
E-mail: gabriela.blazkova@npicr.cz
Hana Procházková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 605 305 878
E-mail: hana.prochazkova@npicr.cz
Renata Jandurová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 216
E-mail: renata.jandurova@npicr.cz
Petra Hísková
Práce a mzdy A projektu P-KAP, Finanční účetní projektu APIV A, Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 775 583
E-mail: petra.hiskova@npicr.cz
Miroslava Distlová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 530 731
Telefon: 222 122 247
E-mail: miroslava.distlova@npicr.cz

Oddělení mzdového účetnictví a personálních agend

Libuše Emingerová
Mzdová účetní kmen, mzdová účetní projektu SRP, UpSkilling
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 183 174
Telefon: 222 122 281
E-mail: libuse.emingerova@npicr.cz
Darina Ptáčníková
Mzdová účetní kmen, mzdová účetní projekt SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 776 794 775
Telefon: 222 122 282
E-mail: darina.ptacnikova@npicr.cz
Jitka Flajšerová
Personalista projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 336
E-mail: jitka.flajserova@npicr.cz
Bc. Soňa Planerová
Personalistka kmen, projekt FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 875 301
Telefon: 222 122 293
E-mail: sona.planerova@npicr.cz
PhDr. Šárka Rysová
Personalista projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 234
E-mail: sarka.rysova@npicr.cz
Markéta Žilinová
Mzdová účetní kmen, mzdová účetní projektu APIV – B,
MiZK
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 723 391
Telefon: 222 122 359
E-mail: marketa.zilinova@npicr.cz
Ivana Biskupová
Mzdová účetní kmen
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 728 966 881
E-mail: ivana.biskupova@npicr.cz
Bc. Dalibor Dráb
Personalista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 280
E-mail: dalibor.drab@npicr.cz
Mgr. Lucie Fišnarová, DiS.
Personalistka kmen
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: lucie.fisnarova@npicr.cz
Bc. Soňa Kohoutová
Personalistka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 723 525
Telefon: 222 122 279
E-mail: sona.kohoutova@npicr.cz
Valerie Nedělová
Personalista kmen
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 243
E-mail: valerie.nedelova@npicr.cz
Radka Kamenická
Personalistka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 723 477
E-mail: radka.kamenicka@npicr.cz

Oddělení ICT

Mgr. Radek Maca
Vedoucí oddělení ICT
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 774696160
Telefon: 222 122 200
E-mail: radek.maca@npicr.cz
Ing. Ivo Hodný
IT podpora projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 603 243 583
Telefon: 222 122 254
E-mail: ivo.hodny@npicr.cz
Mgr. Ján Ičo, Ph.D.
Koordinátor administrativně technické podpory
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 611 083
Telefon: 222 122 206
E-mail: jan.ico@npicr.cz
Ing. Ondřej Mandík
Koordinátor administrativně technické podpory
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: ondrej.mandik@npicr.cz
Ing. Jiří Müller
Informatik
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 774315026
Telefon: 222 122 252
E-mail: jiri.muller@npicr.cz
Mgr. Ludvík Starosta
Koordinátor administrativně technické podpory dotačních programů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 621 107
Telefon: 222 122 207
E-mail: ludvik.starosta@npicr.cz
Pavel Krauz
ICT technik projektu P-KAP, IT správce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 000000000
E-mail: pavel.krauz@npicr.cz
Jaroslav Šťastný
Grafik, redaktor, pracovník edičního střediska
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 257
E-mail: jaroslav.stastny@npicr.cz

Oddělení správy, provozu a služeb

Jan Burget
Vedoucí oddělení správy, provozu a služeb
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 780 771
Telefon: 222 122 250
E-mail: jan.burget@npicr.cz
Ivan Vocilka
Pracovník údržby a autoprovozu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 135 356
Telefon: 222 122 253
E-mail: ivan.vocilka@npicr.cz
Ing. Jaroslav Filip
Referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 511
Telefon: 222 122 251
E-mail: jaroslav.filip@npicr.cz
Martin Lakomý
Správce KC a zasedací místnosti, referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 100 487
Telefon: 222122255
E-mail: martin.lakomy@npicr.cz
Pavla Malíková
Finanční účetní B projektu P-KAP, Hospodářská správa
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 606 891 892
E-mail: pavla.malikova@npicr.cz
Bohumil Dvořák
Řidič
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 720 258 478
Telefon: 222122253
E-mail: bohumil.dvorak@npicr.cz
Radmila Levá
Recepční
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 877 894
Telefon: 274 022 111
E-mail: radmila.leva@npicr.cz
Magdalena Böhmová
Referentka oddělení hospodářské činnosti
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: magdalena.bohmova@npicr.cz
Karel Bernard
Oddělení správy, provozu a služeb
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 459 989
E-mail: karel.bernard@npicr.cz

Oddělení veřejných zakázek a smluvních vztahů

Ing. Jarmila Halouzková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek a smluvních vztahů, Metodik projektu P-KAP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 602 684 782
Telefon: +420 222 122 204
E-mail: jarmila.halouzkova@npicr.cz
Jaroslava Slavatová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 884 376
Telefon: 222 122 203
E-mail: jaroslava.slavatova@npicr.cz
Ing. Lenka Solařová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: lenka.solarova@npicr.cz
Marta Horová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 116 986
Telefon: 222 122 201
E-mail: marta.horova@npicr.cz
Ing. Petra Hrabětová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 604 170 734
Telefon: 222 122 209
E-mail: petra.hrabetova@npicr.cz
Petra Kratochvílová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 208
E-mail: petra.kratochvilova@npicr.cz

Certifikace, instruktáže, školení k maturitě (CISKOM)

Mgr. Kateřina Salavová
Metodik specialista
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 125 142
Telefon: 222 122 365
E-mail: katerina.salavova@npicr.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D.
Projektový manažer projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 963
Telefon: 222 122 220
E-mail: tomas.machalik@npicr.cz
Mgr. Vladislav Günter
Zástupce projektového manažera projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 431 735
Telefon: 222 122 356
E-mail: vladislav.gunter@npicr.cz
Štěpánka Cifrainová
Asistentka projektového manažera projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 397
Telefon: 222 122 355
E-mail: stepanka.cifrainova@npicr.cz
Mgr. Zdeněk Krásný
Týmový manažer projektu APIV B - Metodicko-koordinační sítě
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 457 663
Telefon: 222 122 248
E-mail: zdenek.krasny@npicr.cz
Mgr. Miroslav Bocan
Týmový manažer projektu APIV B – Vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 184 296
Telefon: 222 122 352
E-mail: miroslav.bocan@npicr.cz
Mgr. Jana Odstrčilová
Týmový manažer projektu APIV B - Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 398
Telefon: 222 122 225
E-mail: jana.odstrcilova@npicr.cz
PhDr. Ivana Musilová
Týmový manažer projektu APIV B - Evaluace
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 038 532
Telefon: 222 122 353
E-mail: ivana.musilova@npicr.cz
PhDr. Tereza Škachová, Ph.D.
Týmový manažer projektu APIV B - Spolupráce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 545 362
Telefon: 222 122 225
E-mail: tereza.skachova@npicr.cz
Mgr. Pavel Brabenec
Týmový manažer projektu APIV B – Řízení projektu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 041
E-mail: pavel.brabenec@npicr.cz
Ing. Stanislava Pechová
Finanční manažer projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 402
Telefon: 222 122 354
E-mail: stanislava.pechova@npicr.cz
Mgr. Petra Trubačová
PR specialistka projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 220 555
E-mail: petra.trubacova@npicr.cz
Mária Zicháčková
Projektový administrátor projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 403
Telefon: 222 122 263
E-mail: maria.zichackova@npicr.cz
Mgr. et MgA. Rumyana Georgieva, PhD.
Regionální metodik senior pro oblast Západ
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 139 953
Telefon: 222 122 357
E-mail: rumyana.georgieva@npicr.cz
Milan Válek
Metodik on-line vzdělávání, projekt APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 776 887 831
Telefon: 222 122 358
E-mail: milan.valek@npicr.cz
PhDr. Kristina Březinová
Tutor v projektu APIV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 732 335 070
E-mail: kristina.brezinova@npicr.cz
Mgr. Gabriela Kermesová
Specialista PR – Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 478 043
E-mail: gabriela.kermesova@npicr.cz
Mgr. Tomáš Kračmar
Specialista PR – Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 157 930
E-mail: tomas.kracmar@npicr.cz
Mgr. Lucie Macků
Metodička vzdělávání projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: lucie.macku@npicr.cz

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Mgr. Kamila Žárská
Manažer projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 453 015
Telefon: 222 122 223
E-mail: kamila.zarska@npicr.cz
Ivana Janská, DiS.
Týmový manažer projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 457 006
Telefon: 222 122 270
E-mail: ivana.janska@npicr.cz
Ing. Peter Šramatý
Finanční manažer projektu FNV
Projektový administrátor projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 857 155
Telefon: 222 122 289
E-mail: peter.sramaty@npicr.cz
Mgr. Jiří Zajíc
Odborný garant projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 963 939
Telefon: 778 729 043
E-mail: jiri.zajic@npicr.cz
Ing. David Bartůšek
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Praha
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 736 485 369
E-mail: david.bartusek@npicr.cz
Markéta Londinová
Evaluační pracovník projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: marketa.londinova@npicr.cz
Karolína Brůhová
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: karolina.bruhova@npicr.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Petr Valenta, Ph.D.
Projektový manažer projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 747 263
E-mail: petr.valenta@npicr.cz
Mgr. Adam Dědič
Zástupce manažera projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 759
Telefon: 222 122 276
E-mail: adam.dedic@npicr.cz
Martina Klimešová, DiS.
Asistentka projektového manažera projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 763
Telefon: 222 122 287
E-mail: martina.klimesova@npicr.cz
Mgr. Věra Dušková
Týmový manažer Centra podpory projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 753 968
Telefon: 222 122 338
E-mail: vera.duskova@npicr.cz
Mgr. Vladimíra Chaloupková
Týmová manažerka projektu SRP - KA Individuální pomoc
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 957 775
Telefon: 222 122 330
E-mail: vladimira.chaloupkova@npicr.cz
PhDr. Marie Gazdagová
Týmová manažerka projektu SRP - KA Vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 760
Telefon: 222 122 285
E-mail: marie.gazdagova@npicr.cz
Mgr. Jana Holcová
Týmová manažerka aktivity Veřejnost projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 800 184
Telefon: 222 122 267
E-mail: jana.holcova@npicr.cz
Mgr. Adam Spálenský
Týmový manažer projektu SRP - KA Evaluace
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 767
Telefon: 222 122 337
E-mail: adam.spalensky@npicr.cz
Ing. Libor Martínek
Týmový manažer projektu SRP
KA – 06 Řízení, KA – 07 Spolupráce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 776 459 175
Telefon: 222 122 342
E-mail: libor.martinek@npicr.cz
Monika Novotná
Finanční manažerka projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 765
Telefon: 222 122 239
E-mail: monika.novotna@npicr.cz
Mgr. Věra Kundratová
Vedoucí konzultantka rozvoje školy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 609 915
E-mail: vera.kundratova@npicr.cz
Kateřina Novotná
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: katerina.novotna@npicr.cz
Ing. Rut Schreiberová
Projektový administrátor SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 340
E-mail: rut.schreiberova@npicr.cz
Ing. Kateřina Stavělová
Projektová administrátorka projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 341
E-mail: katerina.stavelova@npicr.cz
MgA. Vendula Ježková, Ph.D.
Marketingový specialista v projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: vendula.jezkova@npicr.cz
Mgr. Jitka Baťková
Odborná pracovnice a vedoucí konzultant MAP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 338
E-mail: jitka.batkova@npicr.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Jiří Nekola
Projektový manažer projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 776 222 888
E-mail: jiri.nekola@npicr.cz
Mgr. Petra Šnajdrová
Zástupce hlavního projektového manažera
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 527 284
Telefon: 222 122 273
E-mail: petra.snajdrova@npicr.cz
Ing. Andrea Matoušková
Týmová manažerka projektu SYPO – KA Řízení projektu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 413 961
Telefon: 222 122 334
E-mail: andrea.matouskova@npicr.cz
Mgr. Eva Keclíková
Týmová manažerka projektu SYPO – KA 03 Spolupráce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 759 047
Telefon: 222 122 298
E-mail: eva.keclikova@npicr.cz
Mgr. Josef Slovák
Týmový manažer projektu SYPO - KA 04 Kabinety
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 166 483
Telefon: 222 122 366
E-mail: josef.slovak@npicr.cz
Mgr. Lenka Volfová
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 06 Management
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 171 679
Telefon: 222 122 368
E-mail: lenka.volfova@npicr.cz
Mgr. Martin Plitz, DiS.
Týmový manažer projektu SYPO - KA 07 Podpora
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 475 710
Telefon: 222 122 362
E-mail: martin.plitz@npicr.cz
Petr Štěpánek
Týmový manažer SYPO - KA 09 Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 190 593
Telefon: 222 122 361
E-mail: petr.stepanek@npicr.cz
Ing. Radoslav Antal
Finanční manažer projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 038 519
Telefon: 222 122 227
E-mail: radoslav.antal@npicr.cz
Mgr. Gabriela Kynclová
Metodik specialista
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 142
Telefon: 222 122 350
E-mail: gabriela.kynclova@npicr.cz
Mgr. Šárka Sáblová
Ústřední metodik DVPP,
Metodik specialista v projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 612
Telefon: 222 122 261
E-mail: sarka.sablova@npicr.cz
Filip Gibiš
Marketingový specialista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 141 879
Telefon: 222 122 273
E-mail: filip.gibis@npicr.cz
Mgr. Josef Tichý
Administrátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 182 425
Telefon: 222 122 202
E-mail: josef.tichy@npicr.cz
Mgr. Klára Záleská, Ph.D.
Výzkumný pracovník SYPO - KA Evaluace
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: klara.zaleska@npicr.cz
SIlvia Zaťková
Výzkumný pracovník v projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: silvia.zatkova@npicr.cz
Petr Melichar
Expert specialista
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 171 620
E-mail: petr.melichar@npicr.cz
Lucie Hartlová
Administrátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: lucie.hartlova@npicr.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Bc. Miroslav Vachek
Finanční manažer projektu Upskilling
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 725660092
Telefon: 222 122 240
E-mail: miroslav.vachek@npicr.cz
Mgr. Klára Adamová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: klara.adamova@npicr.cz