• Slide Basic 01

Protektorát Čechy a Morava

Protektorát Čechy a Morava

14. 2. 2019 Velký sál C081, MŠMT Karmelitská 7, Praha 1


Reflexe 80. výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava

Praha 14. 2. 2019

K 80. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem, likvidace samostatného československého státu a vytvoření protektorátu uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve čtvrtek 14. února celostátní konferenci Protektorát Čechy a Morava. V prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se na ní sešli učitelé dějepisu a společenskovědních předmětů základních a středních škol z celé republiky.

„Dějepisné vzdělávání zejména v soudobých dějinách má nezastupitelný význam při utváření občanského a národního vědomí žáků a mladých lidí. Proto věnuje také Národní institut pro další vzdělávání zvýšenou pozornost nejen historickým výročím našeho národa a státu, ale také dějepisné tematice a občanskému vzdělávání v širších historických souvislostech vůbec,“ uvedla při zahájení konference ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová.

Připomněla dále, že tato konference je jednou z řady dějepisných konferencí věnovaných zejména novodobým dějinám a dějinám 20. století: „Jen od podzimu 2017 jsme uspořádali tři celostátní konference. Dějepisné programy k významným historickým výročím byly nabídnuty také na krajských pracovištích NIDV, kde bylo realizováno 8 programů. Celkem se jen za loňský rok těchto vzdělávacích programů a konferencí zúčastnilo asi 450 pedagogů.“

Konference se zaměřila především na povahu totalitního systému v protektorátu a proces, kterým se tento režim utvářel pod tlakem nacistické okupační moci. Jejím cílem bylo objasnit zejména charakter správy protektorátu a jeho mocenských složek – armády a policie. Tematikou správy protektorátu se zabýval prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty UK a přední odborník na právní dějiny. Na problematiku armády v tomto období se soustředili ve svých přednáškách pracovníci Vojenského historického ústavu PhDr. Karel Straka, Ph.D., a PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. Historik Mgr. Jan Vajskebr z Ústavu pro studium totalitních režimů ve svém příspěvku vysvětlil nasazení německých policejních složek při rozbití Československa.

Konferenci doprovázelavýstava s názvem Transport smrti Litoměřice – Velešín, zapůjčená Vojenským historickým ústavem, která byla věnována především vlně solidarity českého obyvatelstva, jíž se dostalo vězňům koncentračních táborů na konci války.

Mgr. Hana Kalinová, Public Relations NIDV

Číst dál ...