• Slide Basic 01

Primární prevence rizikového chování a problematika šikany – prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Primární prevence rizikového chování a problematika šikany – prevence domácího a genderově podmíněného násilí

26. 9. 2019, 9.00 – 16.00 Zasedací sál C081 MŠMT Karmelitská 529/7, Praha 1


Celostátní konference se bude věnovat jak problematice ochrany dítěte, možnostem interdisciplinární spolupráce různých odborníků z této oblasti: psychologů, sociálních pracovníků, zástupců orgánů sociálně právní ochrany dětí, kriminalistů a neziskových organizací, tak genderově podmíněnému násilí ve školách. Důraz bude kladen na prevenci a příklady dobré praxe. Konference je pro účastníky zdarma.

Témata konference:

  • Fenomén domácího násilí
  • Spolupráce OSPOD a škola
  • Problematika domácího násilí a jeho trestněprávní rámec
  • Linka bezpečí ve vaší třídě
  • Práce s domácím násilím pomocí filmu Zuřivec
  • Genderově podmíněné násilí - jak o něm mluvit
  • Příklady dobré praxe
Číst dál ...