• Slide Basic 01

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III

10. 10. 2019, 9.00 – 16.00 MŠMT, sál C 081 Karmelitská 529/7 Praha 1


Třetí ročník celostátní konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III je zaměřen na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců v běžné škole. Pozornost je věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a legislativě, problematice dotačního systému, rozvojových projektů a programů, dále pak poskytování podpory formou podpůrných opatření jedincům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, rozvíjení komunikační kompetence této cílové skupiny, podpoře adekvátních strategií učení a výukových metod, podpůrný metodickým a učebním materiálům, dále pak příkladům dobré a inspirativní praxe v Česku.

Konference je určena široké pedagogické veřejnosti.

Číst dál ...