• Slide Basic 01

Dny globálního rozvojového vzdělávání

Dny globálního rozvojového vzdělávání

17. až 19. 10. 2019 Uherský Brod 


V Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, Učitele národů, zakladatele moderní pedagogiky, se uskuteční dny vzdělávání, poznávání a rozvoje s názvem Dny globálního rozvojového vzdělávání. Globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost.

Seminář je určen těm, kteří se chtějí dovědět více o tématech GRV, chtějí začít nebo se zdokonalit v začleňování témat GRV do výuky, života školy i do svého osobního života. Je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí pracovat na svém profesním i osobnostním rozvoji. Seminář poskytne možnost najít inspiraci v navštívených školách, v práci svých kolegů, účastníci budou moci sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe, ale i to, co se jim nedaří, o co usilují, hledat cesty k řešení problémů a navazovat nové kontakty.

Obsah semináře

Čtvrtek 17. 10. 2019

Slavnostní zahájení semináře v Muzeu J. A. Komenského, vystoupení zahraničních hostů, ředitel muzea Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. – aktivity muzea pro pedagogy, odkaz J. A. Komenského, workshopy – Po stopách Komenského, Český červený kříž, I Walk Uherský Brod – komentovaná procházka se studenty gymnázia po pěti historických místech města, která jsou spojena s životem místních židovských obyvatel v době 2. světové války, zahraniční výjezdy NIDV ke GRV, prohlídka muzea, společný večer v ZUŠ Uherský Brod – beseda s profesorem Flossem (český filosof, komeniolog a historik filosofie) na téma globální problémy v díle J. A. Komenského, scénka na téma Komenský a vzdělávání v provedení žáků ZUŠ.

Pátek 18. 10. 2019

Představení škol ZŠ Mariánské náměstí a gymnázia J. A. Komenského, projekty škol (Ze školních lavic, Vláda věcí tvých k tobě se navrátí, Cena Vévody z Edinburghu), ukázkové hodiny s tematikou GRV, které budou realizovat učitelé – účastníci zahraničních studijních cest organizovaných NIDV, učitelé gymnázia J. A. Komenského a studentky PF UK Praha, workshopy – planetárium – Vesmírné smetí, MŠ Primátora Hájka – ekologická zahrada, školní plán EVVO, PaedDr. Bistrá (ředitelka ZŠ) - Řešení krizových situací v rámci finanční gramotnosti.

Sobota 19. 10. 2019

Návštěva Vlčnova – muzejní památková usedlost, seznámení s tradicí Jízdy králů (Jízda králů ve Vlčnově je od roku 2011 zapsána na seznamu UNESCO jako nehmotné dědictví lidstva), procházka do búd.


Seminář je pro účastníky zdarma včetně ubytování a stravování. Dopravu si účastníci hradí sami.
Přihlášeným účastníkům budou postupně zasílány doplňující informace, detailní program semináře, anotace jednotlivých bodů programu.

Číst dál ...