• Slide Basic 01

Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách (8. ročník mezinárodní konference)

Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách (8. ročník mezinárodní konference)

18. až 19. 11. 2019 Hotel Jezerka, Ústupky, Seč 


Důraz bude kladen na praktické využití a metodické postupy ověřené ve výuce, a to napříč jednotlivými vzdělávacími oblastmi a stupni škol. Konference bude obsahovat plenární část s obecnými tématy využití digitálních technologií ve školách a velké množství praktických workshopů zaměřených na metodiky a konkrétní využití digitálních technologií přímo ve vyučovací hodině. Možná témata konference: autorské právo a tvorba digitálních učebních materiálů, nové metody interaktivní výuky, využití mobilních technologií ve výuce, vhodné internetové zdroje, využití cloudu ve škole, role managementu škol a zřizovatelů při zavádění ICT ve škole, poznatky a praktické zkušenosti s nasazením interaktivního SW do výuky s důrazem na zapojení žáků, technologické nástroje ve výuce jednotlivých předmětů a environmentálního výzkumu s ohledem na jednotlivé stupně škol, robotické stavebnice, využití digitálních technologií ve výuce na zahraničních školách. Konkrétní témata budou volena a případně doplňována dle aktuálních potřeb cílové skupiny a aktuálních otázek problematiky využití digitálních technologií na školách.

Číst dál ...