• Slide Basic 01

Udržitelný rozvoj světa

31. 10. 2018  Autoklub ČR, Opletalova 1337/29 Nové Město


V budově Autoklubu ČR v Praze se uskutečnila mezinárodní konference Udržitelný rozvoj světa, která byla určena nejen široké pedagogické veřejnosti, ale i zájemcům z řad neziskových organizací a státních institucí. Setkání bylo vystavěno na tom, co se v oblasti globálního rozvojového vzdělávání již podařilo vykonat, ale především se dívalo do budoucnosti a hledalo nové metody a formy, prostřednictvím nichž lze toto vzdělávání dětem poskytovat smysluplně a s přesahem do jejich každodenního života.

Na přípravě celostátní konference ke globálním tématům organizované NIDV se podílelo hned několik organizací – kromě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí také kupříkladu Národní ústav pro vzdělávání a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Úvodní slovo pronesla náměstkyně NIDV Irena Hošková, která zdůraznila: „Globální rozvojové vzdělávání se nás stále více dotýká, zejména bude velmi důležité pro generaci současných dětí, kterým je dnes od 5 do 18 let. Této problematice bychom se neměli věnovat pouze ve speciálním vyučovacím předmětu, ale zavádět ji do vzdělávání průřezově.“

V ranním bloku uvedla Hana Volná z Ministerstva zahraničních věcí: „Celý svět je dnes propojen, všechny země vytvářejí jak příležitosti, tak i problémy nejen samy pro sebe, ale pro celý svět.“ Markéta Pastorová z NÚV akcentovala mj. formativní charakter GRV, který by měl vést k utváření nových postojů a proměně hodnot. Jana Stará z Pedagogické fakulty UK v Praze představila účastníkům projekt Za změnou je učitel!, jehož cílem je: „zcitlivět studenty pro GRV témata, otevřít jim oči, aby viděli, co se kolem nich děje, aby byli angažovaní, tvořiví a dokázali ovlivňovat prostřednictvím svých žáků budoucí podobu světa, v němž žijeme.“

Následující dopolední část konference byla věnována humanitárním aktivitám UNICEF, které poutavou formou přiblížila výkonná ředitelka české pobočky této organizace Pavla Gomba. Účastníci měli dále možnost seznámit se s konceptem Ekologické školy v Granadě, který představila Aida Ayuso, a byli konfrontováni s inspirativními otázkami k zamyšlení, jež přednesl ředitel odborné školy v Lisabonu Bruno Marques Santos.

Odpoledne bylo věnováno čtyřem workshopům zaměřeným na rozvoj kritického myšlení, vnímání přírody a citlivosti vůči otázkám životního prostředí, význam mezilidských vztahů při řešení mimořádných událostí a praktické ukázky toho, jakými metodami lze s GRV tématy pracovat ve škole.

Klíčové aktivity k problematice GRV, které připravuje NIDV, připomenula závěrem vedoucí oddělení vzdělávání a podpory Eva Vincejová. Zvláště vyzdvihla studijní zahraniční cesty pedagogických pracovníků, Letní školu GRV, konání již tradičních celostátních konferencí a přípravu metodických listů, které by se měly stát praktickou pomůckou pro učitele.

Fórum udržitelného rozvoje 2018

https://www.cr2030.cz/magazin/nezarazene/reportaz-z-fora-udrzitelneho-rozvoje-2018/

Video z konference:

https://youtu.be/7veiB-oVuyk

 

Číst dál ...