• Slide Basic 01

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti, žáky cizince II

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti, žáky cizince II

10. 10. 2018 MŠMT, Karmelitská 529/7 Praha 1, sál C 081


Národní institut pro další vzdělávání uspořádal v konferenčním sále MŠMT  v Praze již 2. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince.

Po přivítání účastníků vedoucím oddělení základního vzdělávání MŠMT Svatoplukem Pohořelým vystoupila se svou zdravicí ředitelka NIDV Helena Plitzová, která připomněla, že v posledních letech podíl dětí s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka stále stoupá, „Nejedná se pouze o děti cizinců – především Ukrajinců, Slováků a Vietnamců, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují, ale rovněž o děti českých rodičů, kteří působili delší čas v zahraničí a jejichž děti neovládají český jazyk na úrovni potřebné pro zdárné zvládání školní výuky,“ řekla mimo jiné ředitelka NIDV.

Cílem konference bylo přiblížit legislativní změny, rozvojové a dotační programy MŠMT v oblasti vzdělávání dětí/žáků cizinců (dále DŽC) a podat přehled možností finančního zajištění tohoto vzdělávání. Součástí dopolední části konference bylo i představení nového systému jazykové přípravy dětí a diagnostického nástroje pro stanovení úrovně znalosti českého jazyka u dětí/žáků cizinců. Ucelenou nabídku činností a aktivit poskytovanou NIDV pro oblast přijímání, začleňování a vzdělávání DŽC prostřednictvím jeho třinácti Krajských center podpory představila ve svém příspěvku ústřední metodička DVPP Renée Grenarová.

Se zkušenostmi ze zahraničí vystoupila Alica Petrasová z Pedagogické fakulty Prešovské univerzity, velice zajímavé příspěvky o vyrovnávání se s přijímáním uprchlíků a jejich začleňováním do řeckého školského systému měli Athanasia Zarampouka, ředitelka 1. stupně všeobecného lycea, Trikala a Evangelos Kitos, ředitel 2. stupně gymnázia Trikala.

Prostor před závěrečným odborným diskusním panelem byl věnován potenciálu divadelního jazyka jako prostředku k překonávání kulturních a jazykových bariér. Herečka a studentka magisterského studia Katedry výchovné dramatiky DAMU Michaela Váňová vystoupila před účastníky konference se svým sólovým autorským projektem INSCENACE přes HRAnice. Děj příběhu, s nímž diváky seznámila, probíhá na vlakovém nádraží v Anglii v roce 1939, kde devítiletá židovská dívka Hana, dítě z Kindertransportu Nicholase Wintona, při čekání na své „nové rodiče“ zjišťuje, že jejím slovům nikdo nerozumí. Inscenace bývá záměrně hrána v českém jazyce divákům, kteří česky nemluví.  

Prezentace z konference a další informace k problematice DŽC naleznete na adrese:

www.cizinci.nidv.cz

Číst dál ...